Първите Километра - Новини
Проектът Разширение на газопреносната инфраструктура от българо турската граница до българо сръбската

Проектът Разширение на газопреносната инфраструктура от българо турската граница до българо сръбската ...

... на България. За строителството на газо-измервателната станция “Странджа” Булгартрансгаз е инвестирал 27.7 млн. лв., а за газопровода от българо-турска граница до станцията 47.9 млн. лв.