Лекари Световно - Новини
Български лекари получават световно признание за свое откритие Те откриват

Български лекари получават световно признание за свое откритие Те откриват ...

... clinical oncology). Надеждите им са светът да започне да използва в практиката българското откритие.Още подробности за българското откритие очаквайте в „Тази сутрин” в петък сутрин.Екип от преподаватели в Медицински университет Варна и лекари в университетската

Екип от преподаватели в Медицински университет Варна и лекари в университетската ...

... сънна артерия, като пациентката му преживява 20 години след това. Феликс Ийсткот, хирург консултант и заместник-директор на хирургично отделение в St Mary’s Hospital, Лондон, Великобритания. Екип от преподаватели в Медицински университет Варна и лекари в университетската

Екип от преподаватели в Медицински университет Варна и лекари в университетската ...

... сънна артерия, като пациентката му преживява 20 години след това. Феликс Ийсткот, хирург консултант и заместник-директор на хирургично отделение в St Mary`s Hospital, Лондон, Великобритания.


Бивши и настоящи студенти отМУ Проф д р Параскев Стоянов виж ощеНамерете бивши

Бивши и настоящи студенти отМУ Проф д р Параскев Стоянов виж ощеНамерете бивши ...

... сънна артерия, като пациентката му преживява 20 години след това. Феликс Ийсткот, хирург консултант и заместник-директор на хирургично отделение в St Mary's Hospital, Лондон, Великобритания.