Защитени Зони - Новини

Три зони попадащи изцяло в морските пространства на България

Три зони попадащи изцяло в морските пространства на България ...

... на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България". Източник БТА 


Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите ...

... намерите повече информация и бърза връзка към досиетата на защитените зони на страницата на Информационната система за защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000" https://www.moew.government.bg/bg/publichen-registur-za-obyavenite-zastiteni-zoni-i-promenite-v-tyah-suglasno-direktiva-92-43-eio-za-opazvane-na-prirodnite-mestoobitaniya-i-na-divata-flora-i-fauna/Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите ...

... намерите повече информация и бърза връзка към досиетата на защитените зони на страницата на Информационната система за защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000“ https://www.moew.government.bg/bg/publichen-registur-za-obyavenite-zastiteni-zoni-i-promenite-v-tyah-suglasno-direktiva-92-43-eio-za-opazvane-na-prirodnite-mestoobitaniya-i-na-divata-flora-i-fauna/


Това са черноморските пространства Аладжа банка Емона и Отманли Три зони

Това са черноморските пространства Аладжа банка Емона и Отманли Три зони ...

... картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България".


Три зони попадащи изцяло в морските пространства на България  

Три зони попадащи изцяло в морските пространства на България   ...

... картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България". 


Три зони попадащи изцяло в морските пространства на България     Аладжа

Три зони попадащи изцяло в морските пространства на България     Аладжа ...

... картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България".


Три зони попадащи изцяло в морските пространства на България

Три зони попадащи изцяло в морските пространства на България ...

... картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България".Три зони попадащи изцяло в морските пространства на България  

Три зони попадащи изцяло в морските пространства на България   ...

... картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България". Три зони попадащи изцяло в морските пространства на България  

Три зони попадащи изцяло в морските пространства на България   ...

... картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България".


Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите ...

... да намерите повече информация и бърза връзка към досиетата на защитените зони на страницата на Информационната система за защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000“ 


Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите ...

... се гарантира опазването на видовете и типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони. Публичния регистър с всички обявени защитени зони може да видите .
Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите ...

... да намерите повече информация и бърза връзка към досиетата на защитените зони на страницата на Информационната система за защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000“.


Агенция Държавна финансова инспекция извършва проверка е в Министерството на

Агенция Държавна финансова инспекция извършва проверка е в Министерството на ...

... на околната среда и водите е сключило споразумение за охрана на зоните от Натура 2000 и защитените територии с неправителствена организация, основана месец преди подписването.


Агенция Държавна финансова инспекция извършва проверка в Министерството на околната

Агенция Държавна финансова инспекция извършва проверка в Министерството на околната ...

... на околната среда и водите е сключило споразумение за охрана на зоните от Натура 2000 и защитените територии с неправителствена организация, основана месец преди подписването.


Агенция Държавна финансова инспекция извършва проверка е в Министерството на

Агенция Държавна финансова инспекция извършва проверка е в Министерството на ...

... на околната среда и водите е сключило споразумение за охрана на зоните от Натура 2000 и защитените територии с неправителствена организация, основана месец преди подписването.Агенция Държавна финансова инспекция извършва проверка е в Министерството на

Агенция Държавна финансова инспекция извършва проверка е в Министерството на ...

... на околната среда и водите е сключило споразумение за охрана на зоните от Натура 2000 и защитените територии с неправителствена организация, основана месец преди подписването.


МОСВ подписало договор със съмнителна неправителствена организация основана месец по рано

МОСВ подписало договор със съмнителна неправителствена организация основана месец по рано ...

... организации, създадени в началото на годината, да извършват някакъв контрол, за което ще обучават рейнджъри, в зоните Натура, които представляват 1/3 от територията на България.


Върховна касационна прокуратура е влязла на проверка в Министерството на

Върховна касационна прокуратура е влязла на проверка в Министерството на ...

... организации, създадени в началото на годината, да извършват някакъв контрол, за което ще обучават рейнджъри, в зоните Натура, които представляват 1/3 от територията на България.


Върховна касационна прокуратура е влязла на проверка в Министерството на

Върховна касационна прокуратура е влязла на проверка в Министерството на ...

... анализираме трафика на сайта. Изберете “Приемам”, за да приемете използването на тези технологии. За повече информация, моля запознайте се с обновените и на Гласове.ком ЕООД
На 19 март в 19 00 часа от охраната на северните

На 19 март в 19 00 часа от охраната на северните ...

... пожара, ще бъдат предприети административно-наказателни действия по реда на екологичното законодателство. Очаква се засегнатата растителност да се възстанови до няколко месеца с настъпването на пролетния сезон.
МОСВ публикува публична покана за кандидатстване по Програма HORIZON EUROPE

МОСВ публикува публична покана за кандидатстване по Програма HORIZON EUROPE ...

... морски и крайбрежни екосистеми.Поканата за финансиране обхваща проекти в пет основни направления. Условията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на министерството на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/priroda/aktualni-suobsteniya/.Демократична България Пловдив заявиха своята позиция във връзка с

Демократична България Пловдив заявиха своята позиция във връзка с ...

... зелени територии в близост до сегашния гребен канал.Групата на "Демократична България-Обединение“ в Общински съвет – ПловдивВеселина Александрова, Веселка Христамян , Добромира Костова и Владимир СлавенскиМариана Везнева говори по темата за разчитането на посланията в

Мариана Везнева говори по темата за разчитането на посланията в ...

... свързани с редица предизвикателства пред човечеството. Включително пречистващи природни катаклизми, както и специално житно формирование, показващо най-защитените зони в България по време на Крайните времена.