Година Вписани - Новини

За последната година са вписани 10 нови сорта на Селскостопанска

За последната година са вписани 10 нови сорта на Селскостопанска ...

... и развитието на растениевъдството и животновъдството, почвите, водите, рибните ресурси, околната среда, храните, хранително-вкусовата промишленост и аграрната икономика у нас", каза в заключение заместник-министър Събев.