Засипват със строителни отпадъци коритото на река Потока в района ...

Засипват със строителни отпадъци коритото на река Потока в района

Строителни отпадъци замърсяват река край Съединение

Засипват със строителни боклуци коритото на река Потока в региона на град Съединение. За казуса алармира Сдружение „ Балканка “, като съгласно тях това нарушава естественото обиталище на земноводни типове и птици. Става въпрос за към 5 декара държавен парцел, а съгласно организацията провинен за това е бетонов възел на компания „ Рубикон “. Замърсено е и намиращото се езеро в региона.

„ Езерото е засипано на половина със строителни боклуци, а коритото на реката е изместено, като е изработен и противозаконен рибарник. Насипът е бетониран и от горната страна се паркират камиони “, възмущава се жител, подал сигнал до сдружението.

От там разясняват още, че на сателитни фотоси се вижда, че има съществено изменение и разгръщане на активността на бетоновия възел.

„ Забелязва се и трайна смяна в хидрологичнaта конюнктура в региона и присъщите водни огледални и разливни тераси на река Потока, които от едни " пулсиращи " обекти според от равнището на водата са превърнати в трайни водни огледала със строги граници, което ни приказва за хипотетично изгребване на инертни материали. Намираме сигнала на жителите за състоятелен и насочваме искане от способените органи на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция за опазване на околната среда Пловдив и БДИБР да извършат както документална инспекция, по този начин и теренна инспекция, а при нужда и назначение на геодезически замервания, за определяне на имотните граници и това дали се правят нерегламентирани действия в парцели обществена държавна благосъстоятелност “, пишат от съдружие „ Балканка “.

От сдружението са подали сигнал и до министъра на околната среда и водите.

TrafficNews.bg също се свърза с РИОСВ-Пловдив, като оттова обявиха, че в петък е направена инспекция по случая. Очакваме резултатите.

Снимка от 2001 година:2013:20192020:

Източник: trafficnews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg