Заместник-министърът на финансите Андрей Цеков взе участие в кръгла маса ...

Заместник-министърът на финансите Андрей Цеков взе участие в кръгла маса

Зам.-министър Цеков взе участие в кръгла маса на тема: „Реформа в сферата на обществените поръчки“

Заместник-министърът на финансите Андрей Цеков взе присъединяване в кръгла маса на тематика: „ Реформа в областта на публичните поръчки “, проведена от Камарата на строителите в България.

Сред главните тематики на полемиката бяха настоящата икономическа обстановка, растящата инфлация и нуждата от ответни ограничения и реакции на растящите цени на строителните материали и методът, по който тези процеси се отразяват на осъществяването на договорите по публичните поръчки.

Заместник-министър Цеков сложи акцент и върху квалифицирания Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните поръчки. „ Министерството на финансите, с помощ от Агенцията по публични поръчки, Агенцията за държавна финансова ревизия и Изпълнителната организация „ Одит на средствата от Европейския съюз“ създаде план на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните поръчки, който в най-кратки периоди ще бъде показан за публично разискване. В хода на работата са прегледани и отразени оферти на съвсем всички органи на изпълнителната власт и са взети поради предложенията на браншовите камари в бранш строителство. Целта на готвените промени е по един оптимално добър и ефикасен метод да се обезпечи отбрана както на обществения, по този начин и на частния интерес “, съобщи Андрей Цеков.

Той добави, че планът предлага промени и адресира съществуващи проблеми, измежду които така наречен инхаус възлагане и гарантиране на качеството на плановете. „ Промените са подчинени на един главен принцип – законосъобразно консумиране на обществения запас “, сподели още заместник-министър Цеков.

Източник: novinata.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg