Заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков ...

Заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков

Община Пловдив с договор за топъл обяд за следващите 4 годин...

Заместник-кметът по спорт, юношески действия и обществена политика Георги Титюков и шефът на Дирекция „ Социална политика “ Веселина Ботева подписаха от страна на Община Пловдив контракт по Операция BG05SFPR003-1.001 „ Топъл обяд “, финансирана от Програма за храни и главно материално подкрепяне 2021-2027 от Европейски обществен фонд плюс.В тази връзка Община Пловдив приема документи за включване в услугата на искащи, които принадлежат към следните целеви групи:
лица и фамилии без приходи или с ниски приходи, възрастни фамилии пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи; лица, обект на обществено подкрепяне, които са в неспособност да задоволят главните си витални потребности и за тях е открита потребност от спомагателна подкрепа; лица с ниски приходи, които заради налични увреждания или здравословни ограничавания са със затруднено или невероятно самообслужване, включително самотни лица с трайни увреждания с ниски персонални приходи от пенсия, за които няма подобаващ претендент за помощник по механизма персонална помощ; лица, които заради инцидентни условия са в затруднена и уязвима обстановка и за тях е открита потребност от този тип подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи - жители на трети страни, бежанци.
Проектът „ Топъл обяд в Община Пловдив “ започва на 1 октомври 2022 година и се планува да бъде с дълготрайност 4 години. Стойността на предоставената безплатна финансова помощ е в размер на 4 815 360 лева.

Документи за включване в плана се одобряват по време на целия му период на осъществяване в Районните кметства на следните адреси:

Район „ Тракия “ -  бул. „ Освобождение “ 63, тел. 032/68 23 23

Район „ Южен “ - ул. „ Македония “ 73А, тел. 032/276 160

Район „ Западен “ - ул. „ Вечерница “ 1А, тел. 032/60 48 26

Район „ Източен “ - бул. „ Шести септември “ 274, тел. 032/60 10 73

Район „ Северен “ - бул. „ Цар Борис III Обединител “ 22А, тел. 032 / 954118

Район „ Централен “ - ул. „ Петко Д. Петков “ № 6а, тел. 032/ 623 714

Топъл обяд, както и досега, се дава в същите 11 пункта в шестте административни региона на град Пловдив, в които се предоставяше по плановите действия за безплатна финансова помощ в изискванията на пандемията от COVID-19. Тази реализирана непрекъсваемост на поддръжката демонстрира обществената отговорност на Община Пловдив към представителите на най-уязвимите групи на територията на общината.

Източник: marica.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg