За тази младежка възраст от 20 години Висшето училище по ...

За тази младежка възраст от 20 години Висшето училище по

Председателят на Сметната палата: ВУЗФ завършва пирамидата на модерното българско образование

За тази младежка възраст от 20 години Висшето учебно заведение по обезпечаване и финанси (ВУЗФ) се трансформира в най-хубавия частен бизнес университет в страната и се утвърди като генератор на млади и дръзки хора, притежаващи освен блестящи професионални познания, само че и креативен и иноваторски хрумвания. Това съобщи ръководителят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков по време на откриването на юбилейната конференция "Икономика на страха ", която се организира през вчерашния ден под патронажа на Сметната палата. С нея ВУЗФ означи своята 20-а годишнина. "През миналите две десетилетия ВУЗФ показва храброст, като предложи съвременно обучение по специалности и стратегии, въведени за първи път. Университетът разкри нови хоризонти, отговаряйки на настоящите потребности както в региона на корпоративния, по този начин и на обществения бранш. По този метод ВУЗФ приключва пирамидата на модерното българско обучение. Затова стои високо в рейтинговата система на България ", посочи Цветков.В откриването на конференцията се включи и президентът и ректор емеритус доцент доктор Григорий Вазов, който е и изпълнителен шеф на VUZF Lab. "Когато сътворих ВУЗФ преди 20 години, това беше експлоадиране на ориста, фантазията и вярата в мен. Аз Ви поисквам да пазите тези три неща, да ги следвате и да не се боите, че ще сбъркате пътя. Благодаря на преподавателите, които ми повярваха преди 20 година и застанаха до мен. Вярвам, че след още 20 година ВУЗФ ще се намира в челните ранглисти на университетите в Европа ", съобщи в приветствието си доцент Вазов.Ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев благодари на доцент доктор Григорий Вазов за постигнатото през тези 20 година и награди професори емеритус на ВУЗФ за цялостния им принос за развиването и одобряването на висшето учебно заведение във връзка юбилея. Сред отличените преподаватели бяха проф. доктор Боян Дуранкев, проф. доктор Григор Димитров, проф. д.ик.н. Методи Христов, проф. доктор Радослав Габровски и проф. дпн Сава Гроздев.Първият панел на конференцията подчертава на стопанската система на страха и политиката на централната банка. В него взеха присъединяване Владимир Савов, зам.-председател на Комисията за финансов контрол, Илия Лингорски, член на УС на Българската национална банка, Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на Република България и Левон Хампарцумян, ръководител на Българския конгрес на бизнес водачите.Модератор на панела беше доцент доктор Радостин Вазов, началник на катедра "Бизнес администрация и маркетинг ". "БНБ работи доста интензивно и има техническата подготвеност да завърши в точния момент процеса по въвеждането на еврото като национална валута - 1 януари 2024 година ", съобщи Илия Лингорски. По думите му България се радва на прогнозируема и дисциплинарна политика, което има голямо значение и за въвеждането на еврото в България. Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България съобщи, че инфлацията е "наказание за несъответствия и човешки неточности ". Според него сега има съображение човек да се опасява за фискалните политики и стопанските системи в Европа, тъй като единственото нещо, което се продава добре в Стария континент, е културата. За него най-големият боязън е, че в Европа ще би трябвало да се дават пари за действителни промени, тъй като отводът от промени е забележим освен в България, само че и на целия континент. Поради тази причина Европа стои настрани от Азия и Америка. Заместник-председателят на Комисията за финансов контрол Владимир Савов посочи, че от позиция на застраховането най-важното за българина е автомобилът. Това са най-масовите застраховки у нас. Но през последните две години стартират да се демонстрират по-нови трендове, добави Савов. Той посочи, че извънредно мощно се е развила застраховката "живот с капиталов детайл ". Освен това се вижда и известно нарастване на застраховките "имущество ", както и на земеделските застраховки против настъпването на естествени бедствия. Земеделските застраховки обаче са в "по-зародишен " срок, добави Савов. Левон Хампарцумян, ръководител на Българския конгрес на бизнес водачите, съобщи, че България към този миг механически не е в рецесия. "Виждаме, че черните облаци се задават, инфлацията е проблем, само че рецесия няма ", означи той. Според него е доста значимо да бъде проявен разсъдък да се създадат точните стъпки и подготовка за това, което следва. Хампарцумян е на мнение, че всяка рецесия постоянно е опция. Трябва обаче да се положат старания повече от българските жители да имат по-рационално икономическо мислене. Тогава жителите по-малко ще се плашат и страхът ще има по-малък условен дял във взимането на решенията, тъй като "уплашеният човек взима нерационални решения ".Вторият панел на конференцията подчертава на предпоставките за развиване на стопанската система на страха. Основни отчети изнесоха проф. доктор Боян Дуранкев, професор емеритус на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Методи Христов, професор емеритус на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, шеф направление "Финанси и финансов мениджмънт ", VUZF Lab, доцент доктор Ирена Николова, Нов български университет, доцент доктор Валентина Григорова-Генчева, гл. ас. доктор Росица Тончева, УНСС, гл. ас. доктор Красимира Найденова, Икономически университет-Варна, доктор Даниела Караангова, ВУЗФ. Модератор на панела беше проф. доктор Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ и шеф на направление “Икономика” във VUZF Lab. “Трябва най-вече да се опасяваме от икономическите идеи”, съобщи проф. доктор Боян Дуранкев, професор емеритус на ВУЗФ. Той уточни, че икономическата просвета е в срок на зрялост, който ненапълно е и нейн крах. Очертава се приключващ срок на зрялост на сегашната икономическа доктрина и просвета, добави проф. Дуранкев. По думите му в този момент има три центъра на въздействие, като първият и вторият са извънредно мощни. Първият е всеобщата икономическа доктрина и хрумвания – всеобщи, известни и неработещи, а вторият – специфичните ползи на икономическата процедура - мощни, могъщи, подплатени финансово. Третият център, където е науката, е икономическият разбор и синтез. Според него би трябвало да се опасяваме от първото и второто. Ако заложим на солидната икономическа доктрина, ще отидем напред, само че от време на време дори и най-хубавите тимове могат да изгубят мача. Засега ще победят първото и второто “, сподели проф. Дуранкев.Според проф. д.ик.н. Методи Христов, професор емеритус на ВУЗФ, е извънредно време да се изостави водената сега политика за ниско данъчно натоварване и да се внесат избрани промени в тази област. Малката данъчна тежест води до по-малко доходи на страната и освен това негативните бюджетни салда стават по-големи и би трябвало да се търси запас, с цел да се покриват. Той сложи въпроса за това по какъв начин в Европейски Съюз, и в частност в България, се покриват тези негативни бюджетни салда. „ Ние би трябвало да намерим някакво равнене, тъй като не могат да се харчат пари, в случай че няма източник на тези пари “, съобщи проф. Христов. Според него главният запас е усъвършенстване на държавните разноски, като засяга съкращаване на управленческите. Като друга опция за усъвършенстване на разноските, той уточни електронизацията. Според Методи Христов е належащо и въвеждането на единна фискална политика в Европейски Съюз, по прилика с паричната. Според него с фискалната политика може да се води обществена и това би станало със замяната на настоящето съразмерно облагане с прогресивно, което ще е и стъпка в региона на обществената политика. "Който оцени опциите за развиване на зелена стопанска система и стартира да се ориентира по-рано от останалите, ще може да има и повече благоприятни условия да осъществя по-големи печалби”, съобщи проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова от ВУЗФ. Тя посочи, че зелената политика и неяснотите към нея, наред с новите ESG регулации за банките, способстват за чувството на боязън и неустановеност в бизнеса. Отделно разнообразни органи на Европейски Съюз непрестанно издават секторни регулаторни документи за реализиране на задачите на зелената стопанска система и това също способства за нежеланието на бизнеса, който разполага с запас, да развива разнообразни действия. В такава обстановка за бизнеса решението не е да се натрупат средства в банките, увеличавайки депозитната маса и допринасяйки за стагнацията, счита проф. Желязкова. Според нея бизнесът не може да не престава постоянно да отхвърля тематиката за замърсяването на околната среда и би трябвало да се търсят способи да се възползваме от новата обстановка, като за България капацитетът е в биоземеделието и други браншове, които биха обслужвали зелена стопанска система. Тук е ролята на държавното управление да направи тактика, фокусирана върху мощните страни на страната ни, означи проф. Желязкова.Според доцент доктор Валентина Григорова-Генчева от ВУЗФ в новата действителност на струпване на няколко рецесии търговията с капиталово злато е достигнало невиждани до момента размери. Златото извършва главната си функционалност на избавителна котва, на кей за вложителите в сериозна спешна обстановка. Според нея златото за следващ път в актуалната история на човечеството удостоверява ролята си на противовес на страха. Към средата на юни тази година при борсов фиксинг от към 1750 евро за тройунция доходността на златото за последните пет години към този момент е над 50 %. Според нея идващите десетилетия ще бъдат белязани от засиленото наличие на златото както в вложенията на хората, по този начин в запасите на централните банки. Съединени американски щати, Германия, Италия, Франция, Нидерландия са сред първите 10 в света и по количество притежавано злато, и по дял в националните златни запаси, който е сред 55 и 70%. "Финансовите институции като МВФ, Групата на Световната банка и други банки по време на рецесията и войната в Украйна усилват своя дял на финансиране и разнообразяват портфейлите си от финансови принадлежности ", съобщи доцент доктор Ирена Николова от Нов български университет. По отношение на валутите, множеството от тях при рецесия в началото реагират с обезценяване, като се изключи щатския $. Същевременно тя уточни, че в такива сериозни обстановки валутите с плаващи валутно-курсови режими в началото се обезценяват, само че след това стабилизират позициите си, поради появяването нов състезател - цифровите валути. Според доцент Николова сега се следи наклонност, съгласно която глобализацията минава в вид регионализация. Сега районните банки за развиване, изключително в Азия, са доста по-силни, както и другите прикрепени към тях институции, които финансират и действително понижават работата на наднационалните институции, основани след Втората международна война.Според гл. ас. доктор Росица Тончева от УНСС е належащо връщане към правилата за етична стопанска система. Икономиката работи с измеримото, само че визира неизмеримото. Тя посочи, че незнанието храни страха, а знанието трансформира страха в разсъдък. Д-р Тончева насочи провокация към откриване на една по-етична и вероятно по-истинна геометрия на икономическата система, с която можем да се обърнем към решение на верните задания.Цялата конференция можете да наблюдавате във Youtube канала на ВУЗФ. По време на нея своята монография “Търговци на страх” показа гл. ас. доктор Красимира Найденова от Икономически университет-Варна. Всички отчети ще бъдат издадени в групова електронна монография от издателството на ВУЗФ. Конференцията "Икономика на страха " се провежда с поддръжката на "Синергон Холдинг " АД, Дънди Прешъс Металс, ЗАД "Армеец " АД, Централна кооперативна банка АД, ПОАД "ЦКБ-Сила " АД и "К Метал " ООД.Медийни сътрудници на събитието са Investor.bg, Bulgaria ON AIR, Bloomberg TV Bulgaria, Българска телеграфна организация, Dnes.bg, Money.bg, Банкеръ, Стандарт, Novinite.bg, Econ.bg, сп. BGlobal, в. Учителско дело.

Източник: bgonair.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg