„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД – гр. Пазарджик ще се ...

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД – гр. Пазарджик ще се

ВиК-Пазарджик е с нов шеф

„ Водоснабдяване и канализационни услуги “ ЕООД – гр. Пазарджик ще се ръководи от Сергей Стойнов. Очаква се той са покаже стратегия за модернизиране на сдружението и възстановяване на ВиК услугите за жителите, оповестяват от сдружението.

ВиК-Пазарджик е дъщерно сдружение на „ Български ВиК холдинг “ ЕАД.

Ръководството на ВиК Холдинга разчита на Стойнов да работи в незабавен порядък за стратегии за въвеждане на действителни ограничения за енергийна успеваемост в подопечното му сдружение, на системи за понижаване разноските за електрическа енергия, на методики за понижаване на загубите на вода във водопреносната мрежа и на планове за модернизиране на наличната ВиК инфраструктура.

Сергей Стойнов познава натрупаните с години казуси в района.

От януари 2020 година досега той е бил шеф на „ Водоснабдяване, канализация и строителство “ ЕООД – гр. Пещера. Стойнов познава ВиК-Пазарджик, защото е управлявал сдружението от 10.12.2013 година до 08.01.2015 година, когато е било в развой на разпродажба. Той е бил шеф и на „ ВиК “ ЕООД – гр. Белово в срока април 2002 година – май 2005 година Стойнов е бил общински консултант в гр. Септември от 2007 година до края на 2019 година, работил е в Община Белово, както и в областта на телекомуникациите в частния бранш. Новият шеф на ВиК-Пазарджик е приключил Маркетинг и Мениджмънт в Икономическия университет във Варна (1996 – 2000 г.), има добита подготовка по „ Икономика и мениджмънт на ВиК бранша “ от УНСС (2014 – 2015 г.), бакалавър е по „ Икономика на туризма “ във Висшето учебно заведение по агробизнес и развиване на районите – гр. Пловдив (2017 – 2020 г.), магистър е по „ Мениджмънт на човешките запаси “ от Висшето учебно заведение по агробизнес и развиване на районите – гр. Пловдив (2020 – 2021 г.).

Източник: pik.bg