Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев и вицепрезидентът на ...

Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев и вицепрезидентът на

Меморандум за по-добро усвояване на еврофондовете подписаха правителството и ЕИБ

Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев и вицепрезидентът на Европейската капиталова банка Лиляна Павлова подписаха меморандум за съгласие за възстановяване усвояването на средствата от Европейски Съюз. Съгласно документа Европейска инвестиционна банка ще даде на българското държавно управление поддръжка за подготовката на планове в страната ни за ефикасна, ефикасна и навременна подготовка и осъществяване на планове или на капиталови стратегии, финансирани със средства от европейските фондове, с което ще се усъвършенства усвояването на средствата от Европейски Съюз, оповестиха Министерство на финансите и Европейска инвестиционна банка. В рамките на оказваната помощ европейската финансова институция би могла да подкрепи и с ограничения за създаване на институционален потенциал, както и подготовката или осъвременяването на стратегически документи и капиталови проекти за избрани браншове. По време на церемонията заместител министър-председателят по европейските фондове и министър на финансите Асен Василев съобщи: „ Радвам се, че продължаваме съдействието с Европейската капиталова банка в новия програмен срок и по Плана за възобновяване и резистентност. Съвместната ни работа с Европейска инвестиционна банка ще подсигурява бистрота и надзор при разходване на средствата, както и доста допълващо финансиране по основни за страната ни планове. “ „ Досега Европейска инвестиционна банка е предоставяла на българските управляващи решаваща помощ по подготовката на стратегически документи и подпомагала осъществяването на планове и построяването на институционален потенциал. Подписването на Меморандума за съгласие е разумно протежение на сполучливите консултантски услуги, предоставяни в България по линия на Споразуменията за консултантска поддръжка на планове. Готови сме да разтеглим обсега на целевата помощ, която оказваме на държавното управление, на ръководещите органи и на другите бенефициенти, по планове за климата, в това число в секторите на водоснабдяването, отпадъчните води, битовите боклуци и плановете за обективен преход в страната, като дадем своя принос за обществените и икономическите изгоди от нови вложения и преодолеем провокациите в региона на заетостта, образованието и финансирането на локално ниво ", уточни вицепрезидентът на Европейска инвестиционна банка Лиляна Павлова. Българското държавно управление очерта няколко необятни области, които се нуждаят от спомагателна поддръжка през програмния срок 2021-2027 година Меморандумът за съгласие планува, след договаряне сред българското държавно управление и Европейска инвестиционна банка, подписването на обособени съглашения за услуги за консултантска поддръжка на планове Банката и избрани български бенефициенти/крайни получатели и/или ръководещи органи. Предвидената от Европейска инвестиционна банка поддръжка за планове по този меморандум, предопределена за бенефициенти и ръководещи органи, ще бъде финансирана по съответната стратегия или посредством други европейски фондове, отпуснати на България. Ефектът от вложенията в ограничения за климата, справедливия преход и екологичната резистентност в България ще бъде заздравен от техническа помощ и шерване на положителни практики, обезпечени от профилиран експертен екип на Европейска инвестиционна банка, който към този момент е в страната ни. Европейската капиталова банка е институцията за дълготрайно кредитиране на Европейски Съюз и е благосъстоятелност на страните членки.

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg