Веселин Тодоров подчерта важността на обучението на специалисти във ВЕИ ...

Веселин Тодоров подчерта важността на обучението на специалисти във ВЕИ

Соларна академия ще подпомага ВЕИ сектора у нас


Веселин Тодоров акцентира значимостта на образованието на експерти във ВЕИ сферата
(снимка: персонален архив)

Представители на ВЕИ бранша , университетските среди и браншови организации учредяват сдр ужение с нестопанска цел и просветителен темперамент „ Соларна академия България ”, което ще подпомага промишлеността на възобновяемата енергия.

Сдружението се образува в отговор на възходящата потребност от образование на експерти в региона на възобновяемите енергийни източници и , подкрепяне на университетите и учебните заведения в актуализиране на учебните стратегии и по- положителната връзка с бизнеса, информиране на обществото за изгодите от ВЕИ и потребността от задълбочена работа с държавните институции за улеснение развиването и внедряването на малки в България.
още по тематиката
„ Очакваме да стартираме активността си до края на годината. Като първа стъпка сме възнамерявали осведомителна акция , която акцентира значимостта на образованието в сферата и построяване на висококвалифицирани експерти посредством реализацията на отворени обстоятелства и посещение в българските университети ”, поясни инж. Веселин Тодоров – специалист в региона и основен идеолог за основаването на сдружението.

По неговите думи, задачите ще бъдат реализирани с „ неизменност в работата, включване на допустимо най- доста специалисти , разговор с просветителните институции и страната , както и продан на положителни практики с други страни , които са положителен образец за ”.

В началото сдружението ще работи главно в направленията за подкрепяне на образованието и осъществяване на осведомителни акции , които популяризират бранша от една страна като перспективен за развиване , и от друга – като съществена част от развиването на стопанската система на страната.

Източник: technews.bg