Възможностите на Стара Загора като туристическа дестинация бяха представени на

Възможностите на Стара Загора като туристическа дестинация бяха представени на ...

Туристическите възможности на Стара Загора представиха на национален форум.

Възможностите на Стара Загора като туристическа дестинация бяха представени на 7-ата работна среща между бизнеса и местната власт в Чепеларе, която протече под мотото „Сътрудничеството между обществения и частния сектор - платформа за устойчиво туристическо развитие“.
Организатор на проявата е Асоциацията на българските туроператори и туристическите агенти, а във форума участваха над 100 представители на общини, сред които София, Пловдив, Габрово, Казанлък, и туристически агенции. Дискутирани са теми като модерното развитие, перспективите пред различните типове туризъм - винен и спортен, тенденциите в дигиталния маркетинг и други. Обсъдени са и ролите и отговорностите на държавата, местната власт и туристическия бранш при изграждането на висококачествен и конкурентен туристически продукт. 
Като подарък от община Стара Загора участниците в работната среща получиха новите туристически карти за района. 

Източник: actualno.com