Във всичко, което хората са предприемали, побеждава щастието, а не силата. Пиндар

Във всичко, което хората са предприемали, побеждава щастието, а не силата. Пиндар ...

Цитат на деня


"Във всичко, което хората са предприемали, побеждава щастието, а не силата. "

Пиндар

Източник: manager.bg