Върховният административен съд отмени решение № 1786-НС/16.03.2023 г. на Централна

...
Върховният административен съд отмени решение № 1786-НС/16.03.2023 г. на Централна
Коментари Харесай

ВАС отмени решение на ЦИК за състава на СИК в Община Сатовча

Върховният административен съд анулира решение № 1786-НС/16.03.2023 година на Централна изборна комисия, с което е анулирано решение № 75-НС от 07.03.2023 година на Районна изборна комисия /РИК/ – Благоевград и преписката е върната за назначението на съставите на СИК в община Сатовча.

Дело № 2863 от 2023 година е формирано по тъжба от Коалиция „ Продължаваме промяната – Демократична България “.

Върховните магистрати одобряват, че жалбата е основателна, защото при постановяване на оспореното пред съда решение са позволени нарушавания, които обуславят неговата анулация.

По силата на член 91 ал.13 от Изборния кодекс, когато районната или общинската изборна комисия не назначи в периода по член 89 секционните изборни комисии, тя изпраща неотложно цялата документи в ЦИК, която назначава секционните изборни комисии. ЦИК има освен право, само че и обвързване за предприемане на незабавни дейности по назначение на секционните изборни комисии, като не може да анулира решението на РИК и да върне материалите за ново изговаряне.

Така написаната процедура има за цел да подсигурява своевременното предприемане на дейностите, нужни за законосъобразното осъществяване на съответния избор. В случая не са от голяма важност събитията, довели до несъблюдение на задължението по член 91 алинея 11 и
Всичко за Вашата сватба
12 от ИК от страна на районната изборна комисия. За да се изпрати документите на ЦИК за осъществяване на процедурата по член 91 алинея 13 от ИК е належащо и задоволително да е налице неназначаване на СИК в период от 25 дни преди датата за осъществяване на съответния избор. В случая е несъмнено, че РИК-Благоевград не е назначила СИК за Община Сатовча в законовия период, заради което документите е изпратена на горестоящия орган за реализиране на тези дейности, съгласно пълномощията му.

След като не е изпълнила вменените от законодателя отговорности, а е отменила решението на РИК с № 75-НС от 07.03.2023 година и е върнала преписката за ново изговаряне, ЦИК е постановила незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде анулиран. Поради това преписката следва да се върне на ЦИК за осъществяване на задължението по член 91 алинея 13 от ИК за назначение на секционни изборни комисии на територията на Община Сатовча за осъществяване на избори за народни представители на 02 април 2023 г.
Източник: eurocom.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg