Въпроси за стратегическото партньорство между България и САЩ в сферата ...

Въпроси за стратегическото партньорство между България и САЩ в сферата

Панайотов и Спенсър Бойър обсъдиха 10-годишната Пътна карта за сътрудничество в отбраната

Въпроси за стратегическото партньорство сред България и Съединени американски щати в областта на отбраната разискаха през днешния ден , 18 октомври, министърът на отбраната на Република България Георги Панайотов и заместник-помощник секретарят на отбраната на Съединени американски щати по политиката за НАТО и Европа Спенсър Бойър. На срещата, която се проведе в Министерството на отбраната, участваха още заместник-министърът на отбраната Пламен Йорданов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Отбелязано бе ползотворното взаимоотношение сред двете страни във връзка с модернизацията на българските въоръжение сили, провеждането на взаимни учения и тренировки, сътрудничеството в района на Черно море и в областта на киберсигурността. На съвкупно работно съвещание беше прегледан постигнатият прогрес по осъществяването на контрактуваните насоки за работа в „ Пътната карта за съдействие в отбраната сред Република България и Съединени американски щати 2020-2030 година “.

Министър Георги Панайотов означи , че с изключение на за засилването на двустранното отбранително съдействие , осъществяването на заложените приоритети в 10-годишната Пътна карта подпомага и усилията на българската страна във връзка с осъществяването на националните уговорки , свързани с Целите на силите на НАТО. В тази връзка той означи , че за българската страна е от извънредно значение двете страни да продължат да извършват контрактуваните приоритети и насоки на работа, целящи постигането на конкретни и измерими резултати.Заместник-помощник секретарят по отбраната на Съединени американски щати Спенсър Бойър означи , че американската страна високо цени реакциите , подхванати от България по отношение на възпирането на зловредните действия във връзка с сигурността в района и справедливото шерване на отговорностите в границите на НАТО. Той изрази признателност към българската страна за опциите , които дава за провеждането на взаимни учения и тренировки със силите на Съединени американски щати . Спенсър Бойър съобщи , че България е благонадежден съдружник в НАТО и изрази желанието на американската страна да продължи развиването и надграждането на интензивното съдействие в отбраната сред двете страни . Той добави , че както държавният глава Байдън e удостоверил на Срещата на върха на деветте в Букурещ през май 2021 година , актуалната американска управа се ангажира с укрепването на евроатлантическите връзки.

Източник: fakti.bg