Въпреки всички предупреждения на учените държавите, които емитират най-много вредни

Въпреки всички предупреждения на учените държавите, които емитират най-много вредни ...

Големите замърсители още не се активират в борбата с климатичните промени


Въпреки всички предупреждения на учените държавите, които емитират най-много вредни емисии, още не предприемат необходимите стъпки, сочи анализ на организацията . След редица срещи, посветени на климата в първата половина на годината, еколозите са очаквали по-голяма ангажираност и придържане към целта за недопускане на глобалното повишение на температурите с повече от 1,5°С през това столетие.

Но реално само Гамбия е направила нужните заявки. Недостатъчни са заложените цели дори и на ЕС, въпреки че общността открито заявява своите лидерски амбиции по отношение на климата.Източник: САТ

Организацията анализира действията на 37 държави на базата на няколко фактора, включително и поставени цели, финансиране на проекти за намаляване на климатичните промени, употребата на земите и горското стопанство и други. Заключението е, че единствено Гамбия е взела мерки, които ще ѝ позволят да изпълни ангажиментите си по Парижкото споразумение.Още по темата

Водещите световни икономики САЩ, Германия и ЕС, са актуализирали съществено своите цели, макар че мерките им се описват все още като недостатъчни. Великобритания също има реалистични национални мерки, но пък международната политика на Лондон не отговаря на ангажиментите.

Като цяло 3/4 от държавите в този списък са доста далеч от нужните климатични действия. Най-големите притеснения на еколозите са свързани с Австралия, Бразилия, Индонезия, Нова Зеландия, Русия, Сингапур, Швейцария и Виетнам. Те нямат никакви амбиции и въобще не са работили по своите цели до 2030 година - предвидените действия са същите, каквито са били представени през 2015 година.

Еколозите предупреждават още и за продължаващата употреба на въглища в Индия и Китай, както и фактът, че водещи икономики в Азия, като например Япония и Южна Корея още планират използването на изкопаеми горива.

Природният газ погрешно се смята за "мостова" технология, която да подпомогне зелената трансформация, посочват още експертите от CAT. Газът е изкопаемо гориво и дори да е източник за производството на водород, смятан за горивото на бъдещето, все още е източник на въглероден диоксид и е несъвместим с целите за нулеви емисии.

Източник: investor.bg