Въпреки пандемията все повече западноевропейци посещават българското Черноморие – вкл. ...

Въпреки пандемията все повече западноевропейци посещават българското Черноморие – вкл.

Златна комбинация: на почивка и зъболечение в България


Въпреки пандемията от ден на ден западноевропейци посещават българското Черноморие – включително поради ниските цени на медицинските услуги там. Хиляди германци също комбинират почивката със зъболечение. Мария Милкова споделя:

България: хиляди германци съчетават почивката с на ниска цена зъболечение

Източник: dw.com