Въпреки доста изтънелите джобове на повечето потребители и символичният Черен ...

Въпреки доста изтънелите джобове на повечето потребители и символичният Черен

Купувачи, отваряйте си очите на четири на Черния шопинг

Въпреки много изтънелите джобове на множеството консуматори и символичният Черен петък у нас, все отново чакат с неспокойствие да създадат покупки с понижение тъкмо в последния ден от ноември. Напоследък, доста магазини вършат промоциите си авансово, след което идва и така наречен Черна седмица, в която пониженията не престават, само че пък доста от стоките към този момент са разграбени.

Някои магазини, изключително тези за черна и бяла техника, отдавна  оповестиха понижения за тв приемници, хладилници, миялни машини и артикули за бита, въпреки и алегорични. Така че може да се счита, че Черният петък към този момент е в ход, въпреки че формалната му дата е 25 ноември.

По време на въпросния пазарен пик обаче доста търговци се възползват от случая да „ подхлъзнат ” наивните клиенти, с цел да  успеят да натрупат стремително облаги. Затова и би трябвало да бъдете изключително деликатни тъкмо в този срок.  

Така че в еуфорията около извършването на покупки, потребителите би трябвало да са извънредно деликатни за излъга, които по-скоро са предписание, а не изключение.

Ето и какви потребни препоръки дават специалистите от „ Активни консуматори ” при сезонните разпродажби:

При сезонните разпродажби е изключително значимо да изследвате деликатно етикетите на стоките. Търговците са задължени да изпишат понижението върху етикета.

Изписването може да е:
графично – с слагане на новата цена до остарялата зачертана цена
словесно – с изписване на думите “нова цена ” и “стара цена ”, последвани от изписване на съответните суми,

цифрово в проценти – посредством изписване на % на понижението и слагане на новата цена до остарялата, която е зачертана.

За страдание, доста постоянно, продавачите налепят един върху различен по няколко етикете, като подвигат изкуствено остарялата цена и изписват новата, която дефакто не ви икономисва нищо. Това е и най-старият трик, който несъмнено бърка в джоба на купувача. 

Друго условие е етикетите на стоките да бъдат изписани наложително на български език, да включват информация за производителя и вносителя, в случай че стоката е от импорт, за типа на стоката, значителните й характерности, периода на валидност и изискванията на съхраняването й и, а в случай че е належащо, инструкции за приложимост.

Информацията би трябвало да бъде ясна, четлива и да не е подвеждаща. В случай че производителят е сложил етикет с такава информация, търговецът няма право да го трансформира, в случай че също тъй има възможност да подведе потребителите.

Словесната част от етикета може да бъде сменена с графична единствено в случай че върху него се употребяват необятно публикувани знаци или пиктограми.

Върху етикета на стоките, опаковани или пакетирани авансово, би трябвало да бъде разказано тяхното количество.

Ако опаковката не разполага с етикет, количеството би трябвало да бъде изписано върху самата стока или на табела, директно сложена до нея.

Ако производителят или вносителят не са изписали количеството, търговецът е длъжен да го направи и носи отговорност, в случай че не го изпише върху стоката.

От 28 май към този момент са в мощ и промени на Закона за отбрана на потребителите, с които се въвеждат новите условия на европейските наставления за отбрана правата на потребителите. С изменението на Закон за защита на потребителя се вкарват нови правила и отговорности на  търговците по отношение на отбрана правата на потребителите – глобите, налагани за нарушавания, онлайн търговията и търговията през онлайн платформи, нелоялни търговски практики, понижения на цените и други

Затова е значимо купувачите да са наясно с признатите със закона техни нови права, тъй като те ще им дадат опция да пазят ползите си по време на огромните предпразнични покупки.

Едно от значимите нови правила е повече време за връщане на стоките, поръчани по интернет, има и отбрана от скрити такси.

На потребителите, закупили артикули по интернет, не може да се начисляват високи такси за потребление на платежно средство като кредитни или дебитни карти.

Потребителите към този момент могат се откажат от контракта в период от 14 дни и да върнат стоките, поръчани онлайн, като в случай че не са известени за това си право от търговеца. Срокът е една година.

Срокът за отвод от контракта стартира да тече от приемане на стоката, а не от момента на подписване на контракта. По-ясни правила и по-кратки периоди има за възобновяване на сумите. Търговците са задължени да възвръщат парите на потребителите, в това число и разноските за доставка, при отвод от контракта, в период от 14 дни.

Потребителите би трябвало да получат пример на формуляр за отвод, който те могат (но не са задължени) да употребяват, в случай че решат да трансформират желанието си или в случай че желаят да се откажат от контракта, подписан от разстояние или в дома им. Това ще улесни и форсира отхвърли, без значение от мястото в Европейски Съюз, където е бил подписан договорът.

В случай че търговците упорстват потребителят да поеме разноските за връщане на стоките, в случай че е поискал да ги върне, те би трябвало предварително ясно да обяснят това на потребителите. В противоположен случай търговците са длъжни да платят за връщането на стоките.

Потребителите, закупили музика, филми или книги като цифрови артикули, за първи път имат опция да се откажат от контракта, само че единствено досега, в който е почнало изтеглянето.

Ако една стока се повреди три пъти и след всяка претенция търговецът я поправя, то при поява на различен недостатък потребителят ще може да скапе контракта и да си желае парите назад. Отпада опцията за търговците безпределно да удовлетворяват рекламациите с ремонт.

При претенция, търговецът наложително издава на потребителя документ за това, както и се усилват местата, където може потребителите да подадат претенция, като към този момент това може да бъде направено във всички търговски обекти на продавача.

Източник: lupa.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg