В току-що излязлата си книга Символи на християнските мозайки“ световно ...

В току-що излязлата си книга Символи на християнските мозайки“ световно

Проф. Табаков: В България има изключителни образци на раннохристиянското изкуство

В току-що излязлата си книга „ Символи на християнските мозайки “ глобално приетият академик проф. Славик Табаков събира многогодишния си експеримент и в действителност основава най- огромния указател на 280 съществени раннохристиянските признака , съдържащ 430 изображения от 24 страни. Включени са и над 350 бележки, цитати от Библията, богослови, историци и изкуствоведи.

  Справочникът съдържа информация за историческото време, когато тези изящни мостри на изкуството са основани , както и за църквите, манастирите и музеите, където тези мозайки и обекти могат да се видят на място.

Паралелите показват уникалността на някои от раннохристиянските мозайки в България и техния принос в християнското изкуство и символика.

В труда си българският академик изтъква освен ролята на трако-римското изкуство, само че и въздействието на римските императори с генезис от Тракия и Илария за узаконяването на религията.

Мозайките в Италия (там са най-многобройни), в Средния Изток и в Северна Африка са станали притежание на хората и мозайките от Балканите съвсем се не помнят . А през финалните години, характерно в Пловдивско учените направиха чудеса. Българите би трябвало да знаем и да се гордеем с направеното от нашите предшественици . Това са изключителни мостри на изкуството “, изясни пред Радио София проф. Табаков.

С него беседва Антония Каменичка.От 16.30 ч. стартира дистанционно лекция та, проведена от Медицинския университет – Пловдив и показване на Образния указател .
Може да се присъедините от . (Meeting ID: 912 2294 0441)

Източник: bnr.bg