В Русе залагат на микроградски инвестицииБюджетът на Русе за тази ...

В Русе залагат на микроградски инвестицииБюджетът на Русе за тази

Бюджетът на Русе за тази година е 189 милиона лева

В Русе залагат на микроградски вложения

Бюджетът на Русе за тази година е 187,8 млн. лева Той е с 27,4 млн. лева повече от 2021. Според кмета на общината Пенчо Милков макрорамката е уравновесена след изчерпателен разбор и експертна оценка на локалните доходи и тяхната събираемост. По думите на Милков, пред общинската администрация стои виновната задача в подтекста на отминаващи и настъпващи рецесии да бъдат обезпечени предпоставките за естествения живот на жителите.

Затова в разходната част са спазени правилата на изгодност и целенасоченост за реализиране на годишните цели и цели.

Капиталовият бюджет е повишен с близо 5 млн. лева по отношение на предходната година поради плануван растеж в постъпленията от локални доходи, които се чака да бъдат малко над 61 млн. лева

Функция „ Жилищно строителство, БКС и запазване на околната среда “ е с бюджет 33 310 703 лева Разходите тук се финансират напълно от общински доходи и покриват необятен набор от действия в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. Ръстът на парите в това перо е 31% по отношение на 2021 година и са разпределени, както следва – за осветяване на улици и площади – 2 957 224 лева, за поддържане на пътната мрежа – общо 4 515 647 лева Осигурен е 1 млн. лева и за улици и в дребните обитаеми места, както и за други действия.

От кметството изясняват, че главните инфраструктурни цели през тази година са свързани с възстановяване на микроградската среда – облагородяване на междублокови пространства, създаване на паркинги, ремонт на тротоари, паркове, осветяване, монтиране на пейки и възстановяване на техническата инфраструктура в дребните обитаеми места.

В капиталовата стратегия има цели 322 обекта.

Местната власт подчертава на реставрацията на къщата на Стамен Симеонов, създаване на монумент на Стоян Михайловски, главен ремонт на бул. „ Придунавски “, строителство на образователен корпус в Софийски университет „ Васил Левски “ и нова детска градина в централната градска част, възобновяване на ОУ „ Ангел Кънчев “ и внедряване на ограничения за енергийна успеваемост в ОУ „ Отец Паисий “ в гр. Мартен и в 3 детски ясли – 1, 4, 5.

За поддръжка на спорта се възнамерява реализацията на скейт парк навън и велосипедна алея Русе – Николово. Осигурени са средства за главен ремонт на надлез над пътен възел „ Максим Горки” и надлез над жп линията Русе – Варна на бул. „ Тутракан “. Акцент е и възобновяване на инфраструктурата на летище Русе и обезпечаване на неговата експлоатационна валидност.

В бюджета е разказано и сполучливо привършване на всички планове по Програмата за трансгранично съдействие INTERREG V-A „ Румъния – България 2014–2020 “, а точно „ Изграждане на анаеробна апаратура “, „ Подобряване качеството на атмосферния въздух посредством закупуване и доставка на електрически транспортни средства за шосеен превоз – електрически рейсове и тролейбуси за община Русе “, „ Инвестиране в пътна сигурност и възстановяване свързаността с транспортна мрежа TEN-T посредством реорганизация на бул. „ Трети март”.

През 2022 година общината ще продължи поддръжката на съществуващи детски и спортни площадки, както и построяването на налична среда и възстановяване на енергийната успеваемост. Предвидени са средства и за огромна стратегия за реновиране на общински жилища.

Източник: dunavmost.com


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg