В поредната статия, изготвена от репродуктивните специалисти от Медицински комплекс

В поредната статия, изготвена от репродуктивните специалисти от Медицински комплекс ...

Да надникнем в една инвитро лаборатория!.В поредната статия, изготвена от репродуктивните специалисти от Медицински комплекс „Д-р Щерев“, ви разказахме какво представлява пункцията на фоликули.

При тази ключова процедура от яйчниците на жената се извличат узрелите фоликули, които се поемат от ембриолозите от инвитро лабораторията. Те ги оглеждат и внимателно извличат от тях яйцеклетките, които ще бъдат подложени на оплождане – чрез инвитро или ICSI процедура. За да се случи то, са нужни изключителна прецизност, дългогодишна подготовка и умение за извършване на високо специализирани лабораторни процедури, които водят до появата на истински малки чудеса.

В деня на пункцията партньорът предоставя семенна течност, която ще се използва при оплождането. Желателно е да е спазено условието за полово въздържание в рамките на 3–5 дни преди това. През този период не се препоръчва прием на алкохол в големи количества (допустима е чаша бира или вино) и на антибиотици, антиалергени и други увреждащи сперматогенезата лекарства през последните 15 дни, освен ако не е наложително. Същевременно, ако въздържанието е по-дълго от 7-10 дни, е възможно семенната течност да е с влошени показатели. В случай, че партньорът е възпрепятстван и няма възможност да даде материал в деня на пункцията, може да го направи преди това. В този случай семенната течност се замразява и впоследствие се размразява в деня на пункцията. Полученият материал се обработва с цел получаване на достатъчна концентрация на качествени и подвижни сперматозоиди за последващата процедура по оплождане.

При класическо инвитро извадените от женския организъм яйцеклетки се поставят в специална среда и към нея на по-късен етап се добавят предварително обработените сперматозоиди. Много често, поради лошо качество на семенната течност или други фактори, се прилага методът ICSI. Процедурата наподобява класическото инвитро оплождане, но с помощта на специална техника се избира един сперматозоид, който се инжектира директно в яйцеклетката, ако тя е качествена и позволява тази манипулация. Този процес се нарича инсеминиране, а не оплождане.

Самото оплождане трае около 16-20 часа и е сложен физиологичен и молекулярен процес, при който в яйцеклетката се образуват мъжко (от сперматозоида) и женско (от яйцеклетката) ядърца и така се оформя т.нар. зигота. Понякога е възможно да не се получи това сливане и да няма оплождане или то да е анормално. Само тези добре оплодените зиготи се избират и продължава тяхното култивиране в продължение на няколко дни извън организма на жената. Това се случва при специални и строго контролирани условия на съхранение.

За се осигури комфортът на ембрионите, този престой е при условия, максимално близки до тези в майчиния организъм. Това става чрез:

Инкубатори – Те поддържащи температура, нива на влажност и концентрация на CO2, подобни на тези в маточната кухина. Техниката в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ позволяваща проследяване на условията в инкубаторите в реално време и включва система за алармиране в случай на отклонения от строго определените показатели.
Специални среди за култивиране, чийто състав се доближава максимално до условията в маточните тръби и матката.

Какво се случва накратко с ембрионите в инкубатора?

Ден 0
В деня на пункцията (т.нар. ден 0) яйцеклетки се преглеждат под микроскоп, класифицират се според качеството и зрелостта им и се поставят в специална среда за култивиране. Няколко часа след това, в зависимост от тяхната зрялост, към всеки от тях се прибавят 50-200 хиляди сперматозоиди (при класическо инвитро оплождане) или се инжектира 1 сперматозоид при ICSI. Поставят се в етикиран съд в инкубатор.

Ден 1
В деня след пункцията яйцеклетките се проверят за оплождане. Средностатистически около 50 до 70% от тях се оплождат успешно, като този процент варира при различните случаи.

Ден 2
Оплодените яйцеклетки вече са започнали деленето си – нормално делящите се ембриони са между 2 и 4 клетки, наречени бластомери.

Ден 3
При правилно развитие, ембрионите най-често имат средно 7 до 8 бластомера.

Ден 4
Развитието на ембрионите продължава към стадий компактна морула – клетките се допират плътно една до друга и под микроскоп изглеждат като едно цяло.

Ден 5
Средно 40-50 % от оплодените и развиващи се ембриони достигат до различни степени на развитие на т.нар. „бластоцистен стадий“ – от ранен бластоцист до късен (експандиран) или излюпващ се.

Понякога всички тези специализирани стъпки и техники не са достатъчни за появата на здраво и усмихнато бебче. Тогава експертите ембриолози се намесват с още допълнителни техники за повишаване на успеваемостта при инвитро. Това са различни процедури, които скоро ще ви представим, за да знаете как науката дава още по-големи шансове на двойките, мечтаещи за свое дете. А междувременно можете да видите какъв е пътят към мечтаното бебе от гледната точка на специалистите, които застават до пациентите в борбата им за сбъдване на най-съкровената им мечта.

 

Източник: blitz.bg