В Мраморно море започна мащабна операция за почистване на водите

В Мраморно море започна мащабна операция за почистване на водите ...

Мащабна операция в Мраморно море: Чистят слузестия слой


В Мраморно море започна мащабна операция за почистване на водите от слузестия слой, който от дни се разпростира с голяма бързина.

Над 1000 души са се включили в отстраняването на опасната сивкава маса, която се образува в резултат от цъфтежа на водорасли, ускорен от замърсяването.

Най-засегнат е районът около Истанбул. Слузестият слой вече се простира във водите на няколко окръга.

Еколози предупреждават, че флората и фауната в Мраморно море са застрашени.

Източник: cross.bg