В Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се проведе

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се проведе ...

Обсъждат кои пътища ще бъдат включени в обхвата на тол системата.


В Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се проведе третото заседание на Обществения консултативен съвет по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване.

Участниците в заседанието ще обсъдят обхвата на пътищата, за които ще се събират тол такси от превозните средства с тегло над 3,5 тона. Ще бъдат обсъдени и промени в нормативната уредба, необходими за функционирането на системата.

Източник: econ.bg