В края на тази учебна година завършва първият випуск, чиито ...

В края на тази учебна година завършва първият випуск, чиито

В новата матура по литература има прогрес, но и фрапиращи липси

В края на тази учебна година приключва първият випуск, чиито познания и умения ще бъдат оценявани по новите учебни стратегии , въведени след приемането на учебния закон през 2016 година Както и до момента , с цел да получат тапия за приблизително обучение , всички зрелостници би трябвало да положат сполучливо два наложителни изпита. Примерните проби към този момент са оповестени и в тях се забелязва общ блян казусите да излязат от формалното, да станат по-разчупени, да тестват повече умения, в сравнение с наизустени обстоятелства . Най- съществената матура, несъмнено , е наложителната за всички зрелостници - по български език и литература. По този мотив в. " Сега " разгласява гледната точка към изпита на дълготраен преподавател по български език и литература в гимназиален стадий .

-------

В новия формат на матурата има няколко нови неща, които правят усещане . Първото е повечето задания с отворен отговор, което е едно положително начало за превръщане на посоката от повече фактология към повече познания и умения. Все отново остава по- огромен бройката на дилемите от затворен вид , което е малко разочароващо - очаквахме по-смела стъпка напред в посока да се ценят повече изявления със лични думи, в сравнение с да се огражда към този момент обещано изказване , което може и да налучкаш или пък да отгатнеш слепешката по метода на изключването. Все отново типовите задания от затворен вид по литература наподобяват обещаващи - от малкото, което е обещано , проличава експеримент за бягство от зазубрянето на излишна информация и предпочитание да се покрият базови познания и схващане за текста. Остава да забележим наистина ли тези задания няма да са единици.

От друга страна, дилемите с отворен отговор по български език наподобяват много необичайно - не забелязвам какъв е смисълът да препишеш на ръка вярната от две дадени думи, а в това време липсват типовите задания по граматика от Модул 2 на предходната матура, които бяха доста положителни като формат.

Друга фрапираща липса е дилемите с редактиране на текст. Те са доста потребни , тъй като основават умеене да се вглеждаш сериозно в текста и да забелязваш неточности , до момента в който се опитваш да избягаш от смисъла, който отвлича вниманието. Това е основа за доста същественото умеене да редактираме личните си текстове - едно от нещата, които ни правят грамотни. Надявам се равнището на трудност на дилемите по български да бъде по-високо, тъй като другояче се дава сигнал на учениците, че

 

можеш да минеш и като си необразован ,

 

което не е задачата сигурно .

Липсва и писането на обобщение , което съгласно мен е огромен пропуск - упражненията в писането му основава умения за добиване на информация от текст и организирането ѝ в нова по- къса форма, което развива общата просветеност на индивида . Надявам се елементарно да е пропуск. За сметка на това се появяват едни стандартизирани текстове в размера на обхващания от матурата материал, което не знам какво друго може да е с изключение на заявлението от 9-и клас (надявам се нямат поради и делово писмо!) - тук остава една огромна въпросителна.

Най- доста смени има в частта „ Четене с схващане “ - новото тук е прибавянето на нов вид източници на информация като диаграми, таблици, схеми и сходни към предходните два текста от разнородни сфери на другарство . Личи си завоят към възстановяване на функционалната просветеност на учениците. Целта тук е да се провери наистина ли могат да вадят информация от разнородни по тип източници и да я съпоставят, като доста положително усещане ми правят дилемите с отворен отговор - учениците би трябвало да могат със свои думи да показват лично умозаключение като отговор на съответен казус .

 

Тези умения станаха доста съществени

 

от към десетина години с всеобщото нахлуване на графичните способи за показване на статистическа информация в медиите и интернет и са базово умеене за актуалния човек. Единственият казус е, че това на никое място не се учи особено в учебно заведение , още по-малко по български език (където в действителност му е мястото) и в случай че учителите не наблегнат финалната година на сходни задания с подобен фокус, учениците би трябвало да разчитат на инцидентни познания от у дома или доста да са внимавали по география и стопанска система да вземем за пример , където се срещат повече диаграми. Това е забавно предизвикване и за двете страни.

Последният модул за писане на текст наподобява без смяна , въпреки че се промъква страхливо изискването за съпоставяне сред литературни текстове. Някак си не е изрично декларирано в изискването на дилемата , въпреки че е доста по-адекватно да се направи в есе или интерпретативно съчинение, в сравнение с в късия размер от 4-5 фрази в новите две задания по литература за съпоставяне на хрумвания в прочут и чужд книжовен текст. Не е допустимо адекватно човек да си изкаже мисълта и да съпостави идеи(!) в толкова дребен размер - надявам се правещите матурата да са малко по-толерантни към учениците, за които сходен вид размишления по формулировка съставляват компликация (не тъй като са глупави, а тъй като се изисква доста нереално мислене). При есето от по този начин заложената дилема даже не се схваща би трябвало ли да бъдат включени по някакъв метод литературните изделия , т.е. литературно есе, или е изцяло свободно, т.е. есе по гражданска тематика . Това е от значение конкретизиране , което се надявам министерството да даде в точния момент .

Но най- същественият казус за този модул остава

 

наистина ли ще бъдат изменени критериите за оценяване

 

За мен е належащо , и то в посока по-високо да се цени смисълът и логическата конструкция на текста, в сравнение с някои официални критерии, които ще са спазени, в случай че детето няма някакви увреждания и има главно обучение . Досегашната система за оценяване създаваше прецеденти точки въпреки всичко да се получат поради покриването на механически критерии по основаването на текст, а смисълът да е напълно безразсъден и несъответстващ на тематиката . Това сигурно би трябвало да бъде изчистено в следващата матура, в случай че желаеме да зададем едно по-високо равнище на схващане и умения по български език и литература, които всеки образован и просветен човек би трябвало да има .

Източник: segabg.com