В края на седмицата изтича срокът, до който кметовете ще ...

В края на седмицата изтича срокът, до който кметовете ще

46 общини искат да прехвърлят на държавата 1247 язовира

В края на седмицата изтича срокът, до който кметовете ще би трябвало да решат дали да трансферират стопанисваните от тях язовири на страната. Последните инспекции откриха, че за близо 900 язовира се нужни поправки, а над 400 от тях са класифицирани за наложителен ремонт

Кметът на Кърджали и заместник-председател на Управителния съвет на Националното съдружие на общините в република България (НСОРБ) Хасан Азис обясни по претекстовете за решението на общината да трансферира част от язовирите си:

„ В община Кърджали разполагаме с 366 водоеми и язовири като с последното решение на Общинския съвет 20 от тези в най-тежко положение и с най-големи размери бяха трансферирани към страната, тъй че община Кърджали от тук нататък би трябвало да експлоатира и да поддържа останалата част от язовирите и водоемите. Има няколко неща, които би трябвало да бъдат направени “.

Трябва да класифицира какво е язовир и какво е водоем, с цел да може да се дефинира нужната инвестиция. Все още няма и изясненост по какъв метод може да се отдават язовирите на концесия или чартърен.

„ Към сегашния миг тече един различен развой, който е доста стеснителен за кметовете и за общините. Всъщност това беше една от аргументите ние да желаяме законодателни промени. Всички кметове, към сегашния миг, са проверявани и има всекидневни наказания – десетки, за това, че общините не поддържат язовирите и водоемите. Община Кърджали имаме над 17 акта по към 1200-1500 лева, с които се глобява кмета. Искам дебело да подчертая, че всички актове, които са ми направени като кмет на община Кърджали, сме ги обжалвали пред съда и всичките, към сегашния миг, са паднали. Няма ясно написани отговорности във връзка с употребата и поддържането на язовирите. Това е нещо, което би трябвало да бъде решено “, сподели Хасан Азис.

В народен мащаб има над 5000 язовири и водоеми, които би трябвало да бъдат по някакъв метод под контрола на локалната и на централна изпълнителна власт, добави той.

Парламентарният секретар на НСОРБ Благой Станчев добави, че процесът по уточняването на броя водоеми в страната не престава.

„ Към края на предходната година бяха 6000, а в този момент е повишена броя на 6816 общо язовирите. От тях към 4800 са общински. Наистина заради невъзможността общините да поставят грижи съгласно условията на закона, инициирахме законови промени. Към момента 46 Общински съвета са взели решение и са подадени заявки от кметовете до министъра на стопанската система за прехвърлянето на 1247 язовира “, осведоми Станчев.

Останалите общини имат още няколко дни да вземат решение за водоемите си. Прехвърлянето не завършва с подаването на заявката и до края на процеса отговорността за обектите е на общините, посочи той.

„ Трудно се печели от концесионни наеми. Желаещите за концесионери надалеч не са толкоз доста “, добави Станчев и посочи, че в множеството случаи от общините са удовлетворени концесионерът да се ангажира с поддръжката на оборудването.

Източник: trud.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg