Условията за кредит в еврозонатаса били в голяма степен непроменени

Условията за кредит в еврозонатаса били в голяма степен непроменени ...

Еврозоната е изпратила миналата година без промяна в кредитните условия


Условията за кредит в еврозонатаса били в голяма степен непроменени между септември и ноември 2019 г. както на пазара за финансиране чрез ценни книжа, така и на пазара на извънборсови деривати, се казва в доклада за резултатите от проучването на кредитните условия на финансиране чрез ценни книжа, деноминирани в евро, и пазарите на извънборсови деривати през декември 2019 г., или т.нар. SESFOD, публикувани във вторник на сайта на Европейската централна банка.

Проучването на SESFOD се провежда четири пъти годишно и обхваща промени в условията на кредитите за тримесечни референтни периоди, приключващи през февруари, май, август и ноември. Проучването от декември 2019 г. събра качествена информация за промените между септември и ноември 2019 г. Резултатите се основават на отговори от група от 28 големи банкови институции, включваща 14 банки от еврозоната и 14 банки със седалища извън региона.Още по тематаНа валутния пазар: Триумф за долара, поражение за евротоЕЦБ започва публични консултации за изменение на Регламента за статистиката на паричните пазари

По отношение на осигуряването на финансиране, обезпечено от ценни книжа, деноминирани в евро, максималният размер на предлаганото финансиране продължава да намалява, особено за кредитирането, обезпечено с държавни облигации или такива емитирани от финансови и нефинансови предприятия. В същото време максималният матуритет на финансирането е останал като цяло непроменен. Предлаганите лихвени проценти за финансиране, обезпечено с всички видове средства освен ценни книжа, също не са отчели промяна. Търсенето на финансиране при всички видове обезпечения освен корпоративните облигации с висока доходност се е повишило след четири последователни референтни периода на спад.

Проучването от декември 2019 г. също включваше специални въпроси относно пазарните дейности. Като цяло операциите с дългови ценни книжа са се увеличили, а тези с дериватите са намалели през последната година. Институциите очакват техните пазарни дейности да се увеличат още през 2020 г., по-специално за корпоративните облигации емитирани от финансови и нефинансови предприятия и държавните ценни книжа.

Източник: investor.bg