Управителният съвет на Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ) е взел

Управителният съвет на Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ) е взел ...

Гара Пионер на търг.


Управителният съвет на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) е взел решение за продажбата на гара Пионер, защото управлението на имота е свързано с големи разходи, които са непосилни за компанията.

Източник: novinite.bg