Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и ...

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и

От новата учебна година: Иновативни специалности и дигитално обучение в УНСС

Университетът за национално и международно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо учебно заведение в България и Югоизточна Европа, с над 100-годишна история.

Приемът на студенти се реализира в професионалните посоки: „ Икономика “, „ Администрация и ръководство ", „ Политически науки ", „ Социология, антропология и науки за културата ", „ Обществени връзки и осведомителни науки “, както и по компетентност „ Право ".
Специалностите и в ОКС „ бакалавър “, и в ОКС „ магистър “ са съобразени със актуалните трендове в образованието и потребностите на бизнеса, като навреме се прибавят нови специалности по отношение на неговите условия.

- Кои са новите специалности в УНСС, проф. Стоянова?

- От тази година наред с обичайно мощните ни магистърски стратегии ще изпълним банкет и по новите такива: " Мениджмънт на обществените нововъведения ", " Икономика и право ", " Интелектуална благосъстоятелност и креативен промишлености " и " Интелигентна цифрова енергетика ". Всяка една от тези стратегии е съобразена както с търсенето, по този начин и с публичните и стопански условия.

Много са преимуществата на Университета за национално и международно стопанство. Обучението в университета е на доста високо равнище. Нашите преподаватели са извънредно готови, доста постоянно с опит в практиката. Учим нашите студенти не просто да възпроизвеждат познания, а знанията да бъдат основа за съответни бизнес и житейски решения, да имат нужните „ меки умения “. И това води до доста висок % реализация на приключилите.

- Докъде се простира погледът на УНСС в бъдещето?

- УНСС има съобразени със актуалните и международни условия специалности и стратегии, по които се образоват студентите.
Университетът доста интензивно работи по плана „ Икономическото обучение в България 2030 “, финансиран по Оперативна стратегия „ Наука и обучение за образован напредък 2014–2020 година “, по процедура „ Модернизация на висшите учебни заведения “. Той е ориентиран към основаване на сходни с тези на европейските университети стратегии и използвани в актуалните бизнес условия. По този план УНСС си партнира със Стопанската академия „ Д. А. Ценов “ – Свищов, Бургаският свободен университет, Националната спортна академия и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Във връзка с реализацията му бяха открити цифрови класни стаи, следва правенето на ново наличие, в това число и посредством 360-градусова 3D цветна холограма, както и потреблението на просветителния презентационен програмен продукт MozaBook, който уголемява образователния инструментариум с разнородни илюстрации, анимации, интерактивно наличие, виртуални лабораторни приложения и други

От друга страна УНСС е сътрудник в Европейската мрежа от университети ENGAGE.EU, в която влизат 9 университета. Тя дава опция за апробиране на нови модели на обучение и научни проучвания и за разбор на техния капацитет за по-нататъшното повишение на качеството, интернационалната конкурентоспособност и привлекателността на европейското висше обучение.

- Имате ли сътрудници отвън Европа?

- Да. Стремим се да създадем и засилим връзките с университети от целия свят. Ще ви дам два образеца. Преди месец в наличието на китайския дипломат в България Н. Пр. Дун Сяодзюн открихме Център за ръководство на дуалната бакалавърска стратегия по стопанска система с Университета за непознати езици Тиендзин (TFSU). Тогава ректорът на китайския университет господин Чен Фачун - акцентира, че за неговия университет е чест да си сътрудничи с УНСС – най-големият стопански университет в България и в Югоизточна Европа.

Целта на бакалавърската стратегия „ Икономика с преподаване на британски език “ е да приготвя висококвалифицирани експерти с богати теоретични и приложни знания в сферата на стопанската система на световно равнище.
И още един образец. През юни дружно с Northern Illinois University (NIU) – USA открихме първата по рода си в България двойна магистърска стратегия по Бизнес администрация. Програмата започва през новата образователна година, а образованието ще се организира присъствено в УНСС от взаимни преподавателски екипи от двата университета. Тя ще се преподава на британски език и е отворена за студенти от България и целия свят. Завършилите магистратурата ще получат две дипломи - от УНСС и от Northern Illinois University (NIU). Double Executive MBA обгръща дисциплини като водачество, цифрова промяна, предприемачество, екологично и обществено ръководство (ESG), резистентност, финансов разбор и ръководство на разноските, световно ръководство на доставките и други.

- Получихте и поддръжка от Организация на обединените нации. Това е мощно влиятелно!

- Ние сме мощни, не единствено в просветителния развой. Организация на обединените нации публично утвърди УНСС за координатор на Националната мрежа за стабилно развиване „ SDSN Bulgaria”. Подкрепата на Организация на обединените нации идва след задълбочена оценка на просветителния и теоретичен потенциал на УНСС по въпросите на устойчивото развиване, опциите за интензивно присъединяване в решаването на националните и районните проблеми на устойчивото развиване, административния потенциал за ръководство на начинания под егидата на SDSN, както и за активизиране на запаси за постигането на Глобалните цели.

- С какво се отличава УНСС от другите висши образователни заведения?

- Този въпрос е продължение на предходния и също има доста какво да се каже, ще се огранича единствено в няколко образеца. УНСС е българският университет с най-висока степен на цифровизация на образователната, научноизследователската и административната активност. Дигитализирани са всички процеси в университета – от приема на документи, през онлайн оповестяването на класирането и онлайн записването, както и онлайн образованието. Дигитализиран е и процесът за кандидатстване в студентските общежития и издаването на уверения. Студентите употребяват 21 онлайн услуги и имат електронни студентски книжки.

- А практиката на студентите? Връзката им с бизнеса каква е?

- Гордеем се с това, че поддържаме директна връзка с бизнеса. Постоянно се подписват меморандуми с разнообразни бизнес организации и държавни институции за съдействие при подготовка на взаимни планове и последващото им осъществяване, продан на информация, осъществяване на общи събития, присъединяване на техни представители в презентации пред студенти, в лекции, конференции или в други прояви, проведени от университета.

И нещо извънредно значимо - предоставяме на нашите студенти благоприятни условия за стажове и намиране на бъдещи работодатели, още преди да са напуснали студентската пейка. Какъв по-добър вид от това да се допират до действителната бизнес среда.
Неслучайно за поредна година УНСС е почетен с приз за най-престижно висше учебно заведение в професионално направление „ Икономика “ съгласно работодателите и преподавателите във висшите учебни заведения в България.

- Как стимулирате студентите в техните новаторски търсения?

- В УНСС се сътвори и Университетски Стартъп хъб, в който всеки креативен студент с новаторски хрумвания може да получи поддръжка за превръщането им в действителен пазарен артикул. В него младежите ще могат да се осведомят за опциите за финансиране на стартъпи, да се обучат по какъв начин да изготвят бизнес проекти и по какъв начин да показват концепциите си пред вложители, ще получават правна и юридическа информация. В поддръжка на работата на Университетския Стартъп хъб се подписаха меморандуми с Фонд управител на финансови принадлежности в България (ФМФИБ), и " ЕксЕл Ар ", дъщерно сдружение на " Инновейшън Кепитъл " АД, които ще подкрепят финансово концепциите на студенти. Доброто ни партньорство с Българската стартъп асоциация (BESCO) не престава и за поредна година наши студенти се включиха в решаването на на практика проблеми, които те ни предоставиха.

Източник: epicenter.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg