Тритон в съзнанието на хората е другото име на саламандрите.

...
Тритон в съзнанието на хората е другото име на саламандрите.
Коментари Харесай

Удивителният живот на тритоните

Тритон в съзнанието на хората е другото име на саламандрите. Има нищо правилно, само че не напълно. Това са две разнообразни животни от едно и също семейство. И си наподобяват, сходно на гущерите и дъждовниците.

Почти всеки е виждал това забавно животно. През пролетта или при започване на лятото то може да бъде видяно да се промъква сред растенията във водата или пък стои в тинята на дъното на някое заблатено място. Вижда се и по какъв начин тритонът плува по повърхността, изпускайки мехурчета, а след това се гмурва пък към дъното. Може да бъде забелязано на територията на цялата страна, а в случай че е към 15 сантиметра, значи става въпрос за най-големия тип тритон-гребенестият.

Най-забележителното му качество обаче е да регенерира разнообразни изгубени елементи от тялото си - крака, очи, челюстите, сърце и гръбначен мозък. Някои пък отделят отрови от кожата си, с цел да се пазят от враговете си. Какво още могат да вършат тритоните и по какъв начин живеят е въпрос, който в действителност си коства да се прегледа.

Класификация на тритона

Тритонът с латинско наименование Triturus е жанр блестящо оцветени земноводни жители от фамилията на
Всичко за Вашата сватба
саламандрите, публикувани в по-голямата част на Европа, Северна Америка и Азия.

За първи път за тези животни се загатва в далечната 1553 година от швейцарския натуралист Геснер, който назовава гребенестия тритон воден гущер.

За първи път думата тритон е употребена от австриеца Лауренти през 1768 година, той дефинира животните като Triton cristatus. Карл Линей обаче го е изпреварил с 10 години като употребява името тритон за жанр морски охлюви и това постанова да се търси ново родово име за тритона.

Triturus включва множеството европейски типове тритони до края на ХХ век, само че е ревизиран значително. Три нови обособени рода приютяват в този момент някои от някогашните членове на рода Triturus - дребните, лентовите и алпийските тритони.

Към актуалната година родът Triturus обгръща 7 типа хохлати и 2 типа мраморни тритони. Съществените разлики доведоха до отделянето им в напълно обособени типове. Гребенестите постоянно са определяни като супервид.

Как наподобява тритонът?

Triturus е жанр от много солидни тритони. Те най-често имат дължина сред 10 и 16 сантиметра, като са разказани някои гребенести тритони до 20 сантиметра. Размерът зависи от пола и околната среда. Съществува сексуален диморфизъм, Женските са малко
Всичко за Вашата сватба
по-големи от мъжките при множеството типове, а италианският хохлат тритон наподобява по-голям в по-студените елементи на ареала си.

Гребенестите тритони са тъмнокафяви, с черни петна в профил и бели петна при някои типове. Коремът им е жълт, до оранжев, с черни петна, образувайки модел, присъщ и неповторим за всеки субект. Женските тритони и младите от някои типове имат жълта линия, която минава по гърба и опашката им.

По време на размножителния сезон гребенестите тритони се трансформират на външен тип, най-вече мъжките. Те развиват кожен тегел, който минава през гърба им и опашката. Оттам идва и названието гребенести, тъй като наподобява на гребен. Този гребен е висок от време на време до 1, 5 сантиметра и доста нащърбен в единия край. През този интервал им се появява и сребриста бяла лента по страните на опашката.

 Малък тритон Снимка: herbert266/pixabay.com

Мраморните тритони дължат името си на своя зелено-черен, мраморен на тип цвят. При женските тече оранжево-червена линия надолу и обратно към опашката.

Гребенът на мъжките мраморни тритони е по-малък и меснат от този на гребенестите и няма вдлъбнатини, само че и при тях мъжките имат белезникава лента на опашката по време на размножителния сезон.


Всичко за Вашата сватба

Освен очевидните разлики в цвета тритоните от другите типове се разграничават и по форма на тялото. Те варират от набити животни със здрави крака до доста тънки с къси крайници.

По броя на ребрените прешлени също могат да се отделят и дефинират типовете. Този брой е от 12 при мраморните тритони до 16-17 при гребенестия.

Има и хибридни форми, които се срещат на границата сред обособените региони и имат междинни характерности.

Жизнен цикъл на тритона

Видовете Triturus се развиват във водата като ларви и се връщат в нея всяка година за размножаване. Възрастните прекарват от половина до три четвърти от годината на сушата, според от типа и по този метод зависят както от подобаващи водни места за обитаване, по този начин и от сухоземни местообитания.

След развиването на ларвите през първата година, младите минават още 1- 2 години преди да доближат зрялост. Ларвените и младежките стадии са най-рискови за тритоните, до момента в който при възрастните е по-високо оцеляването.

След като преминат рисковите стадии, възрастни стават зрели на възраст от 7 до 9 години, а възрастта, която доближават е 17 години.

Водна фаза


Всичко за Вашата сватба
Големите езера с изобилна растителност са типични местообитания за размножаване на тритона. Водните местообитания, желани от тритоните, са застояли, междинни, до огромни незасенчени водни тела с изобилна подводна растителност, само че без риби, които ядат ларвите на тритона.

Типичните образци са по-големите водоеми, не е наложително да са от натурален генезис. Подходящи са канавките, каналите, езерата с трошляк и други.

Възрастните тритони стартират да се придвижват към местата за размножаване напролет, когато температурата е 4-5 градуса. Това нормално става през март, само че в по-южните региони може и по-рано. Отделните типове тритони прекарват друго време във водата. При мраморните тритони то е към 3 месеца, при гребенестия дунавски тритон, който е с по-стройно и приспособено за плуване тяло. Водната фаза служи освен за размножаване, само че дава и по-обилна храна на тритоните, а незрелите се връщат постоянно във водата, даже да не се развъждат.

Наземна фаза

По време на своята земна фаза тритоните зависят от околния пейзаж, който им предлага прикритие, плячка и мокрота. Точните им условия са мъчно определими, тъй като на сушата не могат да бъдат елементарно проследени. Широколистни гори или горички са кардинално желаните от тях, само че одобряват
Всичко за Вашата сватба
и иглолистни гори. Южният мраморен тритон се среща в средиземноморски дъбови гори. Живите плетове, храсталаците и блатистите ливади са също вероятни местообитания.

 Тритон в гората Снимка: Kathy2408/pixabay.com

Тритоните не мигрират доста надалече, изминават до 100 метра за една нощ и рядко се разпръсват на повече от километър. Най-активни са през влажните нощи, а денем остават скрити от погледа.

В по-голямата част от ареала си те зимуват през зимата, като употребяват подземни скривалища.

Хранене на тритона

Видът Triturus са месоядни животни. Хранят се най-вече с безгръбначни. Плячката им включва земни червеи, инсекти, мокрици и охлюви.

Във водата ловят водни безгръбначни, попови лъжички, жаби и други.

Ларвите според от размера си ядат дребни безгръбначни и по-малки ларви от личния си тип.

Самите ларви на тритона се ядат от месоядни безгръбначни и хищни птици. Възрастните се крият от хищници, само че стават плячка на чаплите, змиите, язовеца и таралежа.

Размножаване на тритона

Сложен обред на ухажване, осъществяван под вода, е присъщ за гребенестите и мраморните тритони. Мъжките са териториални и демонстрират разнообразни пози, с цел да впечатлят женската. Същото вършат и пред мъжки, с цел да се показват пред себеподобния. При ухажване те демонстрират и акцентират гребена си, с цел да впечатлят женската. Мъжкият отсрочва сперматофор на земята и води женската, с цел да го поеме със своята помийна яма.

Женските нормално имат връзки с няколко мъжки през размножителния сезон. Яйцата се оплождат вътрешно в яйцепровода. Женската ги поставя върху листа на водни растения или треви, нормално покрай повърхността. Около 5 минути се отсрочва 1 яйце, а те снасят към 200 на сезон. Половината от ембрионите умират.

Ларвите се излюпват след 2 до 5 седмици според от температурата. В началото живеят от жълтъка и не могат да плуват, само че се прикрепват към растенията. Хранят се интензивно към 10 дни и стартират да развиват и задни крайници. Предните са налични още с излюпването.

Метаморфозата при тритоните се прави 2 до 4 месеца след излюпването. При неподходящо време ларвите могат да забавят развиването си и да презимуват във водата, само че това е по-рядко събитие.

Източник: miau.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg