Три сценария за развитие на разработи Министерството на финансите в

Три сценария за развитие на разработи Министерството на финансите в ...

Три сценария за развитието на българската икономика

Три сценария за развитие на разработи Министерството на финансите в пролетната си макроикономическа прогноза, предава .

Основният сценарий е при допускането, че най-строгите мерки за ограничаване на вируса вече са отминали. Той предвижда подобрение на икономическата ситуация в страната и ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП) с 2,7% през тази година. През 2022 г. БВП ще нарасне с 3,6% благодарение на потреблението на домакинствата и инвестициите, както и на възстановяването на туризма.

Планът и мерките - ще обновят ли архаичната българска икономика Планът и мерките - ще обновят ли архаичната българска икономика
"Довършват се неща, които подкрепят бизнеса и заетостта. Новият принос на сегашното правителство е моделирането на нов продукт за подкр...

Основният сценарий предвижда намаляване на безработицата през 2021 г. до 5% и увеличение на заплатите с 6,4%. Най-бавно ще се възстанови туризмът, който и през 2022 г. ще остане под предкризисното ниво.

Негативният сценарий отразява по-неблагоприятнно развитие на световната икономика и по-продължителен период на възстановяване. При него ръстът на БВП ще бъде с 1,2% и 1,9% през тази и следващата година. Третият сценарий отразява очакваните пари по Плана за възстановяване и устойчивост. Тези средства се очаква да повишат БВП с 0,3% през тази и с 0,9% през следващата година.

Източник: actualno.com