Това ще гарантира по-голяма справедливост за родителите при заплащане на ...

Това ще гарантира по-голяма справедливост за родителите при заплащане на

Предлагат таксата за детската градина в Бургас да е според присъствените дни

Това ще подсигурява по-голяма правдивост за родителите при възнаграждение на месечните такси за прилагане на детски ясли и градини
Размерът и методът на пресмятане на таксите за общински детски ясли и градини в Бургас да бъде изменен, оферира кметът в докладна бележка, касаеща изменение на локалните такси и цени на услуги. Формирането на таксата ще бъде към този момент на основа на броя на дните, в които детето посещава детската градина и действително употреби услугата. Ако детето е отсъствало в избрани дни на месеца, родителите ще заплатят единствено за дните, в които е употребена услугата. Такса няма да се дължи за дните, през които детето не посещава детска градина.
 Община Бургас с проект за повишение на каузи на зелената енергия в района Община Бургас с проект за повишение на каузи на зелената енергия в района
До 32 % да се увеличи делът на електрическата енергия от възобновими източници и биогорива до 2030 година на територията на община Бур...
Предложението е таксата за прилагане на целодневна детска ясла, заплащана от родителите, да бъде 1.80 лева на присъствен ден., а за 1-ва и 2-ра група в целодневна детска градина - 2.00 лева
За наложителното предучилищно обучение - 3-та и 4-та градинска група или 5- и 6-годишните деца, таксата за 1 храноден на дете ще бъде 2.20 лева От тази сума родителите ще заплащат единствено 1.80 лева. Останалата част от 0,40 лева за храноден на дете ще бъде поемана от Община Бургас. Това ще подсигурява по-голяма изясненост и правдивост за родителите при установяване и възнаграждение на размера на месечните такси за прилагане на детска ясла и градина.
Освободени от такса храноден в наложителното предучилищно обучение са децата, на които един от родителите е с и над 70 % понижена продуктивност с решение на ТЕЛК/НЕЛК, деца сираци, деца със болести и увреждания с и над 50 % по решение на ТЕЛК/НЕЛК, 3-то и последващо дете на многодетни родители, близнаци, полусираци, деца, на които един от родителите е студент, дете, настанено отглеждано от родственици или в приемно семейство, деца на родители, чиито приход на фамилията е еднакъв или по-нисък от минималната работна заплата на страната, деца със специфични просветителни потребности.
Промените в определянето размера на таксите за прилагане на детска кухня, яслени и детски формации са по отношение на изменения в Закона за предучилищното и учебното обучение, които регламентират наложителния темперамент на предучилищното обучение и здравословното хранене на децата от 1 до 7-годишна възраст в общински детски заведения.
 Прясно почнал, водният план на Бургас за половин милиард към този момент е с санкции Прясно почнал, водният план на Бургас за половин милиард към този момент е с санкции
Новият воден план на Бургас, който е на цена 459,3 млн. лв., е към този момент с наложени финансови корекции. Носителят на плана - " ВиК "...
Още преди няколко години Община Бургас първа в страната даде опция на родителите бързо и просто да заплащат таксите за детски ясли и градини, употребявайки електронната система: и разработи общинска стратегия за здравословно хранене на децата с четири хранения дневно, при уравновесено меню от потребни храни с обезпечен генезис, съобразено с възрастовите характеристики на подрастващите.

Източник: actualno.com