Териториалното статистическо бюро - Североизток публикува основните данни за културата ...

Териториалното статистическо бюро - Североизток публикува основните данни за културата

Варненци са ходили повече в музеи, на кино и театър през 2021 година

Териториалното статистическо бюро - Североизток разгласява главните данни за културата в област Варна през 2021 година.

1. Културни институции
В обсега на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1.1. Музеи

Към 31.12.2021 година в област Варна действат 8 музея, регистрирани според Закона за културното завещание.

През 2021 година движимите културни полезности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 183 хиляди фондови единици и спрямо 2020 година техният брой се усилва с 0.2%. Цифровизирани са едвам 7 337 фондови единици, което е с 34 повече спрямо миналата година.

Посещенията в музеите през 2021 година са 135 хиляди и спрямо 2020 година се усилват с 59.2%. В дните със свободен вход са осъществени 16.1% от визитите в музеите.

Посещенията на чужденци се усилват с 218.7% спрямо миналата година и доближават 42 хиляди. Общият личен състав на музеите през 2021 година е 385 души и се усилва с 27.9% спрямо 2020 година.

1.2. Сценични изкуства

През 2021 година в настоящите два театъра в област Варна са проведени 543 представления, посетени от 61 хиляди фенове, като спрямо 2020 година представленията се усилват с 25.1%, а визитите - с 23.5%. Средният брой гости на едно зрелище е 112 при 113 през 2020 година.

През 2021 година в област Варна развиват активност 3 музикални колектива. В съпоставяне с 2020 година броят на представленията на тези колективи се усилва с 9.1%, а на визитите - с 84.2%.

1.3. Библиотеки

През 2021 година библиотеките с фонд над 200 хиляди библиотечни единици в област Варна са две, като броят им остава неизменен спрямо миналата година. Общият им фонд се състои от 1 176 хиляди библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други, като с най-голям дял от общия фонд в следените библиотеки са книгите - 74.8% (879 хиляди).

Регистрираните читатели са 17 хиляди, което е с 2.7% повече спрямо миналата година. Посещенията се усилват с 11.8% и доближават 117 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 186 хиляди библиотечни единици.

2. Аудио-визуална активност
Аудио-визуалната активност включва филмовото произвеждане, активността на кината, както и радио- и телевизионната програмна активност.

2.1. Кина

В края на 2021 година кината в област Варна са 5, а киноекраните - 34. В съпоставяне с 2020 г, броят на кината и киноекраните остава неизменен. Мултиплексите са три и в тях са осъществени 95.3% от всички прожекции и 91.3% от визитите.

През 2021 година спрямо миналата година прожекциите в кината се усилват с 20.2%, а визитите - с 85.3%. Прожектирани са 612 кино лентата, които съгласно националността им се разпределят, както следва: 88 български, 173 европейски, 304 от Съединени американски щати и 47 от други страни.

2.2. Телевизионна програмна активност

През 2021 година в област Варна действат три регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, коуто са излъчили стратегии с обща дълготрайност 17.2 хиляди часа

Статистическите проучвания на Национален статистически институт в региона на културата обезпечават информация за активността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна активност и производството на филми.

Основните индикатори и обсегът на проучванията са в сходство с методологическите условия на ЮНЕСКО.

През 2020 година и 2021 година активността на културните институции беше лимитирана заради въведените противоепидемични ограничения на територията на Република България.

Източник: moreto.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg