Община Русе, Регионален съвет на КНСБ и Синдикален регионален съюз

...
</TD
>Община Русе, Регионален съвет на КНСБ и Синдикален регионален съюз
Коментари Харесай

Община Русе и синдикати си стиснаха ръцете

Община Русе, Регионален съвет на КНСБ и Синдикален районен съюз /СРС/ на КТ " Подкрепа " реализираха съглашение за сключване на новия групов трудов контракт /КТД/ за работещите във функционалности " Здравеопазване " и " Социални действия ". Подписи под документите поставиха кметът Пенчо Милков, Кирил Черкезов – ръководител на СРС КТ " Подкрепа " и Боянка Димитрова  - регионален координатор на районен съд КНСБ. За това осведомиха на интернет страницата си от местаната власт.

Колективният трудов контракт за функционалност " Здравеопазване ", регламентира трудовите и осигурителни взаимоотношения на работещите в Детско и учебно опазване на здравето, Детски ясли, Детска млечна кухня, а за функционалност " Социални действия " на работещите в Дом за остарели хора; Дом за пълнолетни лица с физически увреждани; Дом за пълнолетни лица с деменция и Домашен обществен патронаж, на територията на Община Русе.

В новия КТД се реализира договореност по няколко точки:

- Право на обезщетение в размер на брутното му трудово заплащане, за период от 7 месеца, в случай че служащият или служителят от функционалност " Здравеопазване “ и медицинските експерти от профилираните институции е придобил при същия шеф или в същата група предприятия 10 година
Всичко за Вашата сватба
трудов стаж през последните 20 години

- Увеличен е размерът на в допълнение трудово възнаграждение  за нощен труд от 1.00 лева на 1,30 лева за всеки отработен нощен час или част от него.

- Договорени са спомагателни 8 работни дни за медицински личен състав от функционалност " Социални действия “ и 7 работни дни за немедицински личен състав от функционалност " Здравеопазване “ и функционалност " Социални действия “ към главния заплатен отпуск. Запазват се 12 работни дни за медицински личен състав от активност " Здравеопазване “ като спомагателен заплатен отпуск.

" Договореностите сред управлението на Община Русе и синдикалните структури на КНСБ и КТ " Подкрепа " се осъществиха в добър обществен разговор. Общинският групов трудов контракт за чиновниците в детско и учебно опазване на здравето и за чиновниците в обществени действия е със период на деяние две години ", споделят от локалната власт.
Източник: ruse24.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg