Тази седмица Париж обяви голямо модернизиране на велосипедната си инфраструктура, ...

Тази седмица Париж обяви голямо модернизиране на велосипедната си инфраструктура,

Как Париж планира да се превърне в 100% достъпен с велосипед град?

Тази седмица Париж обяви огромно модернизиране на велосипедната си инфраструктура, което може да го направи в най-хубавия огромен град в света за напредване с колело, написа Bloomberg.

До 2026 година Париж ще се сдобие със 180 км нови обобобени за непрекъснато велоалеи. В рамките на новия Велосипеден проект на града броят на паркоместата за велосипеди ще нарасне над три пъти, със 180 хиляди повече по отношение на актуалните 60 хиляди Градът ще обърне изключително внимание на линии и инфраструктура към свързващи точки сред прилежащи околности и града за основаване на по-добра интеграция в по-широката метрополия.

Мерките, които са финансирани с бюджет от 250 млн. евро, показват освен вложенията на града във велосипедната мрежа, а също и по какъв начин възходящата ѝ известност основава напън за подобрения. След смяна, подтиквана от дейното пътешестване по време на пандемията, в този момент Париж регистрира съвсем 1 млн. пътувания с велосипед всеки ден.

Планът търси решение и на възходящите казуси, които бързата смяна може да сътвори. Предложението включва признанието, че някои парижани мъчно се оправят с бързия растеж на велосипедния трафик през последно време. Наред с подобряването на инфраструктурата градът дава обещание да сложи преди всичко сигурността на пешеходците, да увеличи полицейския надзор за велосипедистите и да разпространява разпоредбите на пътя.

Не всички линии след модернизирането на велосипедната мрежа в Париж ще бъдат напълно нови. 130 км велоалеи, оповестени тази седмица, ще се прибавят към общата велосипедна система, а други 52 км ще бъдат краткотрайни линии, прибавени по време на пандемията към непрекъснатите.

Новият проект на града има редица цели. Една от тях е основаването на задоволително линии, с цел да се подсигурява, че множеството пътувания с колело с дължина над 1 км могат да се реализират в обособени линии. Другата е да се интегрират по-добре велосипедните мрежи в по-широката Парижка област. Новите линии би трябвало да подобрят средата на „ портите “ на Париж – оживени кръстовища с няколко платна, където трафикът навлиза в града от Периферния булевард, като я създадат по-безопасна и не толкоз предназначена извънредно за велосипедисти, идващи от предградията. Намирането на място за паркиране на велосипеда също се чака да стане по-лесно. Градът дава обещание да оборудва улици с 30 хиляди км нови железни стойки за колела – 1000 от тях ще бъдат предназначени за товарни колела, както и 50 хиляди обезопасени, следени места. Други 50 хиляди места ще бъдат прибавени на частни терени като паркинги или жилищни планове.

Засега велосипедната инфраструктура в Париж не дава отговор на блестящия си имидж в чужбина. Голяма част от пространствата за колела не престават да се споделят с коли или да са отделени от автомобилния трафик единствено посредством маркировки в избран цвят вместо от физически бариери, които оферират повече сигурност от конфликти.

От тази позиция модернизацията може да бъде призната не толкоз като ново възстановяване на отлична инфраструктура, а като закъсняла промяна на инфраструктурата, която досега не дава отговор на обещанията.

Освен това увеличаването на използването на велосипеди и скутери е посочвано като главен фактор за релативно лимитираните благоприятни условия за пешеходно напредване поради лимитираните тротоари.

“Приоритет е сигурността на всички консуматори на социални пространства, започвайки с най-уязвимите – пешеходците “, оповестяват градските управляващи. За задачата те считат да засилят полицейските инспекции на велосипедистите, да основат и популяризират „ махленски кодекс “ с разпоредби, които би трябвало да бъдат спазвани от всички участници в уличното движение. В същото време градските управляващи ще се стремят да създадат завоите по-безопасни за велосипедистите на елементи от шосето, споделяни с колите, посредством основаването на повече пространства на кръстовищата, където единствено на колелата да е разрешено да стопират преди да завият. Градът също по този начин желае да притегли бъдещите генерации парижани, като влага в стратегии за образование на децата да карат колело.

Допълнителните ограничения може да не са задоволителни за успокояването на пешеходците, които не са привикнали с огромния брой колела на пътя, или на жителите на покрайнините, които са обезпокоени, че някои от разновидностите им за паркиране в града може да бъдат отстъпени на колела. Те въпреки всичко показват, че когато управата на кмета Ан Идалго е решена да опита да направи града „ 100% наличен с колело “, в действителност счита да го реализира.

Източник: investor.bg