Тъй като тази тема започва да вълнува българското население все ...

Тъй като тази тема започва да вълнува българското население все

Еврото има много ползи, но ето кои са неговите НЕДОСТАТЪЦИ

Тъй като тази тематика стартира да вълнува българското население от ден на ден, ще внесем малко изясненост с спомагателна информация. Еврото се вкарва на 1 януари 1999 година Целта на тази валута е да докара до интеграция във връзка с стабилността, стопанската система и растежа на страните от Европейски Съюз. В самото начало някои от страните продължиха да употребяват националната валута, а еврото служеше единствено за продан сред обособените страни. Но с течение на времето много от членките на Европейски Съюз вкараха еврото като основа валута, а в този момент това чака и нас.

Смята се, че еврото има огромни изгоди, а въздействието му върху света е голямо. Нека се срещнем с преимуществата и минусите на валутата, следена от Европейската централна банка.
Рязък скок на лихвите по депозитите в евро
Банките у нас дават явен сигнал, че избират привлечените средства да бъдат в евро, а не в левове. Средната годишна рента по новите...

Предимства

Някои от преимуществата на еврото, които ще изброим, са свързани с повишението на вложенията, търговията и поддръжката сред обособените страни.
Чрез еврото като съществена валута в страните, към този момент отпада нуждата от непрекъснатото обменяне на пари. По този метод се улесняват и покупките, и пътуванията. По този метод сигурно всички търговци получават допустимо най-изгодната оферта, в сравнение с в случай че са с националната си валута. Освен това, стоките минават и по-лесно през другите европейски граници.

Гореспоменатите доводи водят и до увеличението на вложенията. Повече хора стартират да се обръщат към другите страни за общи бизнеси – внос/износ и други Ако валутите в двете страни са разнообразни, не е толкоз елементарно и за двете страни и разпределението на капитала може да се окаже неефективно.
Преди главният риск при трансграничното кредитиране беше обвързван с риска от разликата на валутите, до момента в който към този момент такива терзания съвсем няма. 

Еврото като обща валута в действителност води и до по-голяма поддръжка и съгласие сред обособените страни. Границите сред страните бяха затворени, а ситуацията в множеството от тях повлия доста отрицателно и на стопанската система. ЕЦБ въпреки всичко изкупуваше задължения в най-засегнатите страни като Италия, с цел да поддържа по-ниския лихвен %. Франция и Германия пък поддържаха фонд за възстановявание, чиято стойност надвишава 500 млн. евро.
Икономист: Можем да сме пълноправни членове на Европейски Съюз, без да сме в еврозоната
" Дългогодишна политика е присъединението на България към еврото да се случва недемократично, прикрито и без нужния публичен и експертен...

Негативи

Може би като максимален негатив към момента се регистрира твърдата парична политика, която не дава отговор на доста от икономическите условия в обособените страни, членки на Европейски Съюз. По този метод лихвените проценти не могат да варират, което се отразява негативно на страните с по-висок % на безработица. И по-високите лихвени проценти от последните години доведоха до доста увеличение на безработицата и даже се стигна до дефлация в някои страни. Близък до нас образец бе появилата се обстановка в Гърция.
Като различен негатив можем да отчетем вероятното влияние от страна на Германия и пристрастията в нейна изгода.

 

Още от ЛЮБОПИТНО:

Източник: actualno.com
PromoMall.bg