Световните потоци на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през първата половина ...

Световните потоци на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през първата половина

Рязко, но неравномерно възстановяване на световните ПЧИ през първата половина на 2021 г.Световните потоци на директните задгранични вложения (ПЧИ) през първата половина на 2021 година доближиха почти 852 милиарда $, което посочва по-силен от упования подтик на възобновяване, показва финален отчет на Конференцията на Организация на обединените нации за търговия и развиване (UNCADT).

Увеличението на ПЧИ през първите две тримесечия на годината възвърне над 70% от загубите, провокирани от коронавирусната пандемия през 2020 година.

" Бързото възобновяване на директните задгранични вложения и оптимистичната вероятност маскират възходящото разминаване в потоците на ПЧИ при развитите и разрастващите се стопански системи, както и изоставането в широкообхватното възобновяване на капиталовите планове на зелено в производствения потенциал. Освен това несигурността остава изобилна ", уточни Джеймс Джан, шеф на UNCTAD по вложения и предприятия.

Развитите стопански системи отбелязаха максимален растеж на директните задгранични вложения, които доближиха почти 424 милиарда $ през първата половина на 2021 година - повече от три пъти над извънредно ниското равнище през 2020 година.

В Европа няколко огромни стопански системи отбелязаха изобилно нарастване, като приблизително останаха единствено с 5% под тримесечните равнища на ПЧИ преди началото на пандемията.

Преките задгранични вложения в Съединените щати пък се усилиха с 90%, водени напълно от скока в трансграничните сливания и придобивания.

Притоците на ПЧИ в разрастващите се стопански системи също се усилиха изобилно, възлизайки на обща цена от 427 милиарда $ през първата половина на 2021 година, като е регистриран интензивен растежа в Източна и Югоизточна Азия (скок с 25%), възобновяване на съвсем предпандемичните равнища на ПЧИ в Централна и Южна Америка, както и набъбва в няколко други стопански системи в Африка и Западна и Централна Азия.

От общото нараснало възобновяване в световните потоци на директни задгранични вложения през първата половина на 2021 година в размер на 373 милиарда $, 75% са записани в развитите стопански системи, посочва отчетът на UNCTAD.

Тримесечните притоци на ПЧИ в страните с високи приходи са нарастнали повече от два пъти по отношение на най-ниските равнища през 2020 година, стопанските системи със междинни приходи пък отбелязаха нарастване от 30%, само че стопанските системи с ниски приходи – спомагателен спад на директните задгранични вложения с 9 на 100.

Промяна на ПЧИ през първата половина на 2021 година по отношение на година по-рано в страните с ниски, междинни и високи приходи, както и в промишлеността и инфраструктуратаМеждународните покупко-продажби за финансиране на планове са нарастнали с 32% (със 74% в стойностно изражение), със изобилно нарастване в множеството райони с високи приходи и в Азия и Южна Америка.

За разлика от това доверието на вложителите в промишлеността и международните вериги на цената остава несигурно, като известията за капиталови планове на зелено продължиха да понижават с 13% като численост и с 11% като цена през първите три тримесечия на актуалната година.

Броят на новите планове в промишленостите с интензивна световна верига на добавена цена (като електроника, автомобилостроене и химикали) понижава още повече.

Остава нежно възобновяване на капиталовите потоци към браншове, обвързвани с Целите за стабилно развиване в разрастващите се страни, които пострадаха изобилно по време на пандемията с двуцифрен спад в съвсем всички браншове.

Комбинираната цена на оповестените зелени вложения и покупко-продажби за финансиране на планове се е увеличила с 60%, само че най-много заради дребен брой доста огромни покупко-продажби в електроенергийния бранш.

Международното финансиране на планове във възобновима енергия и комунални услуги не престава да бъде най-силният бранш на напредък, регистрира отчетът на UNCTAD, до момента в който не престава да понижава внезапно броят на капиталовите планове, обвързвани с Целите за стабилно развиване в най-слабо развитите страни.

Съобщенията за нови планове на зелено спаднаха с 51%, а покупко-продажбите за финансиране на инфраструктурни планове - с 47%. Това следва спада от 28% и при двата вида финансиране през 2020 година Общата цена на капиталовите плана макар че се увеличи най-много поради един огромен план за възобновима енергия.

Според UNCTAD световните вероятности за ПЧИ за цялата година се усъвършенстваха по отношение на предходните прогнози, макар че темповете на напредък през втората половина на 2021 година ще бъдат по-сдържани от първото шестмесечие.

Настоящият подтик и растежът на интернационалното финансиране на планове макар че евентуално ще върнат притока на ПЧИ над равнищата им преди пандемията, прогнозира UNCTAD.

Продължителността на здравната рецесия и темпът на имунизации против Covid-19, изключително в разрастващите се страни, както и скоростта на използване на тласъците за вложения в инфраструктура, остават значими фактори за оставащата в действие неустановеност.

Други значими рискови фактори, в това число затрудненията във веригите на доставки и тези на трудовия пазар, както и стойностите на енергията и инфлационния напън също ще повлияят на резултатите за директните задгранични вложения през актуалната година, заключва UNCDAT.

Източник: bnr.bg