Софтуерните компании отказват да плащат цената за спасението на ресторантьорите.

Софтуерните компании отказват да плащат цената за спасението на ресторантьорите. ...

Софтуерните компании отказват да плащат цената за спасението на ресторантьорите.

Софтуерните компании отказват да плащат цената за спасението на ресторантьорите. Недопустимо е работещи и прозрачни сектори да плащат цената за икономическите мерки за справяне с кризата заради пандемията, смятат от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).
Предложението за намаляване на ДДС за най-пострадалите сектори е недомислено, поощрява сивата икономика и влошава бизнес климата в страната, заявяват те в позиция, изпратена до медиите.
"БАСКОМ следи с нарастващо безпокойство дискусиите около намаляването на ДДС на 9% за ресторантьорския бранш и за книгите и смята тази мярка за опасен прецедент без никакви гарантирани ползи за крайния потребител. С тревога посрещаме и предупрежденията на Министерство на финансите, че за да се компенсират загубите в бюджета от мярката, ДДС за всички други стоки и услуги трябва да се повиши на 24% или данък печалба за бизнеса да се вдигне до 17-18 %. Изразяваме категорично несъгласие с увеличаване на данъчната и административна тежест върху софтуерния бизнес, както и върху всички други работещи и прозрачни сектори на икономиката. Недопустимо е те да платят цената на мерките за справяне с кризата, причинена от COVID-19. Валящите отвсякъде предложения за намаляване на ДДС на най-пострадалите сектори са стихийни, недомислени, няма оценка на въздействието на подобни мерки, те превръщат почтения бизнес в заложник на сивата икономика, нарушават принципа на равнопоставеност, влошават бизнес климата в страната и излъчват негативен сигнал към чуждестранните инвеститори и партньори", посочват от организацията.
Крайно време е държавата да помисли не само за оцеляване на най-засегнатите сектори, но и за тези, които осигуряват растежа и ще издърпат българската икономика напред.
IT браншът не остава незасегнат от икономическата криза, подчертават от професионалната организация. Всички софтуерни продуктови компании или такива в сферата на услугите, които обслужват дигитализацията на най-засегнатите сектори, също търпят големи загуби. Това заплашва да прекъсне растежа на сектора, българската икономика да загуби стабилен и предвидим финансов ресурс, а страната ни да се лиши от имиджа на качествена софтуерна дестинация.
В тази връзка настояваме за следното:
- Незабавен отказ от избирателно намаляване на ДДС като социална мярка и недопускане на увеличаване на други преки и косвени данъци за работещите бизнеси
 - Софтуерната индустрия да се третира като стратегически важен отрасъл за икономиката на България и да се изработят мерки за запазване на растежа в сектора
 - Да се приоритизират политиките, свързани с дигиталната трансформация на икономиката, тъй като това ще помогне на икономиката да премине по-безболезнено през периода на кризата и ще осигури конкурентоспособността й в бъдеще.
 - Да се преосмисли политиката по намаляване на държавния прием за учебната 2020/2021 г. и увеличаване на семестриалните таксите за студенти в специалности, свързани с информатика, информационни технологии, компютърни науки и софтуерно инженерство. При огромната липса на кадри в сектора и в условията на кризисна ситуация подобно решение е в сериозен ущърб на бранша и ще има негативни последствия за години напред.
От БАСКОМ припомнят, че според данните за 2019г. софтуерната индустрия осигурява над 3% от БВП на страната и допринася за развитието на икономиката с над 4 млрд. лв годишен приход.
Те мотивират исканията си за подкрепа и с обществената солидарност, показана от сектора в кризата с коронавируса, а именно - редица компании продължават да предоставят за свободно ползване продуктите и услугите си на засегнати бизнеси или даряват устройства за дистанционното обучение.
Припомняме и че няколко специалисти от сектора безвъзмездно започнаха първоначалното разработване на електронната здравна система, която от години се чака в България.

Източник: actualno.com