София. Съвместни екипи от Министерството на енергетиката и Комисията за

София. Съвместни екипи от Министерството на енергетиката и Комисията за ...

Министерството на енергетиката и КЕВР стартират съвместни проверки на трите електроразпределителни дружества.

София. Съвместни екипи от Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране ще проверяват от 15 до 25 януари трите електроразпределителни дружества. Това е една от спешните мерки, които предприема държавата в отговор на притесненията от страна на бизнеса за сериозно поскъпване на електроенергията на борсата, по-специално – на сегмента „ден напред“. Мерките бяха обявени на брифинг от министъра на енергетиката Теменужка Петкова и председателя на КЕВР Иван Иванов.
Министър Петкова обясни, че тях е важно българският бизнес да бъде конкурентоспособен и затова държавата ще предприеме всички законови действия, за да го гарантира. Проверките ще стартират с „Електроразпределение Север“ ЕАД, след това ще бъде проверено „Електроразпределение Юг“ ЕАД и накрая – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Според своите законови правомощия експертите от Министерството на енергетиката ще проверяват техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти, както и спазването на подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за енергетиката – наредбата за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, наредбата за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, наредбата за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и наредбата за сервитутите на енергийните обекти. В рамките на своята компетентност КЕВР ще провери как трите дружества изпълняват своите лицензи.
В понеделник председателят на КЕВР Иван Иванов ще свика среща на ръководителите на трите електроразпределителни дружества, държавните компании, които осигуряват основните количества електроенергия за свободния пазар (НЕК ЕАД, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и ТЕЦ „Марица-Изток 2“ ЕАД), както и на БЕХ ЕАД, Българската независима енергийна борса и ЕСО ЕАД. В срещата ще участва и министър Теменужка Петкова. Целта е да се набележат допълнителни мерки за повишаване количествата електроенергия за пазар „ден напред“ и намаляване на натиска за търсене на електроенергия на този сегмент. В момента електроразпределителните компании купуват енергията за технологични загуби именно от пазара „ден напред“ на борсата и тези количества достигат до 30% от търгуваната електроенергия на този сегмент. Иванов обясни, че екипите, които ще извършват проверките на трите електроразпределителни дружества, вече са сформирани. По думите му българите трябва да бъдат уверени, че са проверени разпределителните дружества и енергията, която се отчита отговаря на употребената. Председателят на КЕВР бе категоричен, че нямат никакво основание твърденията на определени лица, че ще има повишаване с 15-20% на сметките за ток на хората от 1 юли.

Източник: focus-news.net