София. Общо 200 млн. лв. ще инвестира Министерството на иновациите ...

София. Общо 200 млн. лв. ще инвестира Министерството на иновациите

Българските компании получават 200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности

София. Общо 200 млн. лева. ще влага Министерството на нововъведенията и растежа в създаване на ВЕИ мощности и уреди за произвеждане и предпазване на енергия до 1 MWh за бизнеса. С мярката ще бъдат подкрепени МСП и дребни сдружения със междинна пазарна капитализация от целия стопански набор като се изключи секторите „ Селско, горско и рибно стопанство “ и „ Производство и систематизиране на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива “, оповестиха от министерството . С въвеждането на вътрешни системи за произвеждане на електрическа енергия за лично ползване ще се реализира по-голяма енергийна самостоятелност на фирмите.

Процедурата за финансиране на фотоволтаици и акумулатори е една от трите по Националния проект за възобновяване и резистентност (НПВУ), които следва да бъдат отворени до края на годината.

По друга мярка с 30,6 млн. лева. компаниите ще могат да внедрят съвременни ИКТ решения за възстановяване на управническите, индустриалните и логистичните процеси. Ще се подтиква и повишението на осведомителната и киберсигурността. Мярката ще започва през септември и ще е ориентирана към МСП от всички браншове без „ Селско, горско и рибно стопанство “, „ Добивна индустрия “, „ Строителство “, „ Образование “ и „ Социална активност “. Причината е, че средства за тях са заложени в други европейски стратегии и планове.

По Националния проект се плануват още вложения в научноизследователска, развойна и иновационна активност, в това число проява на технологии, прототипиране, ръководство на интелектуалната благосъстоятелност и други Те ще са по процедурата „ Финансиране на новаторски предприятия, получили „ Печат за качество “ по състезанията на Европейския съвет за нововъведенията. Общият й бюджет е 118 560 000 лева., а бенефициенти ще бъдат дребни и междинни предприятия. Ще могат да се възползват и задгранични сдружения, изпълняващи планове на територията на България в партньорство с други компании и/или научноизследователски организации и висши учебни заведения. Очаква се насоките за кандидатстване по мярката да бъдат оповестени през септември.

Източник: focus-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg