София. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и представители на национално

София. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и представители на национално ...

Подписаха колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване” за 2019 г..

София. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и представители на национално представени работодателски и синдикални организации подписаха Колективния трудов договор (КТД), регламентиращ трудовите и осигурителни отношения на работещите в отрасъл „Здравеопазване” през 2019 г. Текстът на договора цели по-високи минимални прагове на трудовите възнаграждения за ангажираните в здравната система. Според договореното най-ниската заплата за медицинска сестра, акушер или лаборант става 900 лв. Ръстът е с 200 лв. спрямо договореното в стария КТД. За лекарите и фармацевтите с една специалност най-ниското възнаграждение става 1200 лв., което е ръст с 350 лв. спрямо 2016 година. Началник на отделение ще получаванай-малко 1300 лв., а шеф на клиника – 1500 лв. Скокът е с около 50 на сто. В университетските многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, както и в тези с над 51 на сто държавно участие увеличението е още по-голямо. Там началните заплати за медиците варират от 950 до 1700 лв. В проценти това представлява скок с 27 до 48 на сто спрямо 2016 година.
Същите стойности са предвидени за центровете за кожно-венерически заболявания, болници за продължително лечение, за рехабилитация.
„Надявам се, че показателите за начална работна заплата в сектор „Здравеопазване“ по категории персонал, които са залегнали в Колективния трудов договор, ще бъдат постигнати и ще бъдат база за надграждане в следващите години, с оглед важността на труда на работещите в българското здравеопазване. Нека този договор да послужи за база да постигнем удовлетвореност както от страна на пациентите за качеството на медицинските грижи, така и на заетите в системата, които дават своя труд за това лечение“,заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев след подписването на документа.
Вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов заяви, че е щастлив от факта, че с всеки министър на здравеопазването са успели да подпишат Колективен трудов договор. „Аз мисля, че с днешния подпис ние всъщност показахме, че работодатели, синдикати, министри вървим в правилната посока“, коментира той По думите му държавата трябва да участва повече във финансирането на здравеопазването, защото във времето сякаш се е пооттеглила от тази си роля. Трябва да намерим съгласие за по-справедливо разпределение на ресурса за всички. Все пак работата в здравеопазването е отборна. „Ако има звезди, те се крепят на работата на всички останали. Нека все пак да тушираме алчността на някои за сметка на това да стимулираме всички, ако искаме гражданите да са доволни, не само работещите в здравеопазването“, каза още Кокалов Димитров. „С този Колективен трудов договор и с последващите стъпки смятаме да се сложи ред в тази кочина. Разбира се, трябва да се намери начин и за правилното изразходване на публичния ресурс. В тая посока ние ще продължим нашите преговори, защото публичният ресурс е ограничен“, добави той.
Отрасловото споразумение се прилага за всички лечебни заведения; за второстепенни разпоредители с бюджетни средства към министъра на здравеопазването; за структурите по училищно и детско здравеопазване, както и за здравните кабинети в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни. Колективният трудов договор в здравеопазването влиза в сила в началото на 2019 година.
Теодора ПАТРОНОВА

Източник: focus-news.net