София Лубани-Караначева е директор в ГРАВЕ България. GRAWE е 195 годишна

...
София Лубани-Караначева е директор в ГРАВЕ България. GRAWE е 195 годишна
Коментари Харесай

Защо е важно да се застраховаме и как губим пари, когато не го правим

София Лубани-Караначева е шеф в ГРАВЕ България. GRAWE е 195 годишна австрийска застрахователна компания с фокус върху спестовното и капиталовото животозастраховане. Самата Австрия се доверява на GRAWE, като влага в нейните фондове.

За своето над 195-годишно развиване GRAWE се е трансформирал в един от водещите застрахователни и финансови концерни в Централна и Източна Европа и има над 40 сдружения в региона на застраховането, банковата активност и ръководството на недвижима благосъстоятелност.

Застрахователният експерт Лубани-Караначева споделя, че приема за задача посредством своята активност да повлияе позитивно на животозастрахователната просвета на българите. Това съгласно нея значи повече българи да бъдат предпазени, повече деца да имат детски спестовни застраховки и повече възрастни хора да имат спокойни от към финансово измерение старини.
 София Лубани-Караначева - шеф в ГРАВЕ България
Източник:

София Лубани-Караначева - шеф в ГРАВЕ България

Имаме ли подготвеност да платим скъпо струваща операция или лекуване на тежко заболяване или акцидент, в случай че се случи на нас или на член от фамилията ни? Ще намалеят ли приходите ни, в случай че изпаднем във краткотрайна или трайна неработоспособност?

Защитили ли сме финансово децата си или околните си, които са финансово подвластни от нас, в случай че с нас се случи най-лошото? Как
виждаме своите " златни години "? Именно животозастраховането дава решение и в четирите аспекта, засягащи най-ценното ни - здравето, живота, децата ни и нашите старини, безапелационна е застрахователният експерт София Лубани-Караначева. 

" Рисковите застраховки ни дават опция да платим за отбрана. Платените награди по тях не се икономисват. Спестовните застраховки живот са композиция от икономисване и финансова отбрана над здравето и живота ни. Различните спестовно-осигурителни стратегии оферират разнообразни отбрани ", разяснява тя за Money.bg

Инвестиционните застраховки предстваляват композиция от инвестиция в първокласни капиталови фондове, под ръководството на експерти и застраховка живот, към която могат да бъдат добавени спомагателни отбрани при положение на заболяване или акцидент.
 9 необикновени застраховки, които малко хора знаят и употребяват
9 необикновени застраховки, които малко хора знаят и употребяват

От функционалности на тялото, до похищение от извънземни - стига да има взаимноизгоден осигурителен интерес

За всеки човек има самостоятелно решение и всеки може да получи сигурността и спокойствието, от които се нуждае. Важното е да изберем постоянна и потвърдила се компания, на която да се доверим.

" Дали да притежаваме застраховка живот или не е като да се питаме, какво бихме предпочели, в случай че с нас или член на фамилията ни се случи заболяване или акцидент - да получим пари от застрахователна компания или да теглим заеми, да прибягваме до фондонабиране, да разпрадаваме парцелите си ", подчертава Лубани-Караначева. Застраховката живот е рационален избор, който можем да създадем, когато към момента сме здрави.

Имат ли българите застрахователна просвета?

Проучване на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) демонстрира, че 63% от българите нямат подписана застраховка " Живот ", а 32% от сключилите са го създали по отношение на заем. заем. 

Статистиката на Комисия по финансов контрол демонстрира, че при малко повече от 80% дял на общото обезпечаване, 65% са застраховки на МПС - гражданска отговорност и каско, като едната е наложителна . Колата ни е по-важна даже от вкъщи, в който живеем, както и от здравето и живота ни - нашият и на най-близките ни хора.

Това е абсурд, тъй като за българите най-ценни са здравето и живота - личният, на фамилията, на децата ни. Защо сключваме застрахова " Каско " на автомобила си?

Плащаме застрахователна награда всяка година, и в случай че се наруши целостта на колата ни, да получим от застрахователната компания доста по-голяма сума от платената застрахователна награда, да я отремонтираме и тя още веднъж да е здрава. Застраховката живот е същото, само че е за нас, за нашето здраве, за нашето семейство, за нашите деца ", споделя застрахователният специалист.

Застрахователната просвета на българина от друга позиция

Как се построява една (застрахователна) просвета? Кой я построява в обществото ни? Достига ли до хората професионална и качествена информация? Това са едни от най-важните въпроси, по които директорът в ГРАВЕ България счита, че браншът би трябвало да продължи да работи.

" Личното ми мнение е че построяването на една просвета е отговорност и ангажимент на експертите в съответния отрасъл . Тук идва и идващият значим въпрос.
 Снимка 568387
Източник:

Има ли в България задоволително експерти застрахователни консултанти и сътрудници, които да работят с фокус върху животозастраховането? Именно те са разпространителите на животозастрахователни артикули и имат значимата задача да покачват животозастрахователната просвета на хората, с които се срещат. "

Проучването на АБЗ демонстрира, че 40% от интервюираните лица не са задоволително осведомени

" За доста българи застраховка живот значи при гибел децата ми да получат пари. Те въобще не знаят, че могат да икономисват или да влагат парите си, като в това време да бъдат финансово предпазени от неподходящи събития с тяхното здраве или живот.

Не знаят, че една застраховка живот с по-широк набор от отбрани ще им спести изпадане в неплатежоспособност, изтегляне на заеми, фондонабиране, ликвидация на активи и парцели " коментира Лубани-Караначева.
 Как да застраховаме дома си?
Как да застраховаме дома си?

На застраховките не би трябвало да се гледа единствено като на разход, а като нужда

Как стои пазарът на застраховки в България, по отношение на средноевропейските равнища?

В развитите пазари животозастраховането има водеща позиция. Например, за Западна Европа е към 56% от общия премиен доход. Разликата с България е осезаема, а съотношението назад.

У нас делът на общото обезпечаване надвишава 80% по данни на Комисията за финансов контрол.  Последни изследвания демонстрират повишение на доверието на българите в застрахователните компании.

Позитивна наклонност на повишаване се следи и при животозастрахователния бранш. Делът му доближава 19% от пазара през 2021 година, а единствено година по-рано е бил 15%. Показателен е и мощно изпреварващият общото обезпечаване ритъм на напредък на премийния доход - 38% на годишна база, което е похвално .

Финансовата просветеност и застраховането вървят ли " ръка за ръка "?

Застрахователната просветеност е част от финансовата просветеност. Защитата от непредвидени разноски, свързани с лекуване и делегирането на тази финансова отговорност на застрахователна компания, дава финансова сигурност и успокоение на хората, които имат застрахователни полици.

Спестяването и вложението в животозастрахователни стратегии е и диверсификация на вложенията ни, както и отбрана над активите ни, тъй като при застрахователно събитие не се постанова да разпродаваме парцели и други активи, които притежаваме, а получаваме обезщетение от застрахователната компания в която сме застраховани ", акцентира животозастрахователният консултант София Лубани Караначева.

Директорът в ГРАВЕ България добавя, че притежаването на животозастрахователни артикули играе и възпитателна роля върху идващите генерации. Децата се научават да икономисват и влагат стратегически и дълготрайно по образеца на родителите си.

Учат се и да избират несъмнено място за парите си, а точно огромни и потвърдили се животозастрахователни компании с дълготраен опит и обичаи в ръководството на финанси и грижата за човешкия живот от финансова позиция.

Изграждат се привички в тях за регулярно заделяне на средства, вместо да изхарчат всичките си пари и да нямат буферен капитал при изключителна обстановка. Защото е извънредно значимо да имат по-ясно и по-предвидимо финансово бъдеще.

Кои са най-популярните и кои са най-непопулярните застраховки живот

По статистически данни на КФН към края на 2022 година се следи следното процентно систематизиране на застраховки живот: 38,4% Застраховка живот и " лихва ", 35,4% Застраховки живот, обвързвана с капиталов фонд, 16,5% Застраховка " заболяване ", 6,2% спомагателна застраховка, 2,5% " акцидент ", 1% женитбена и детска.

Застраховките живот с капиталов темперамент осъществят сериозен растеж и известност през последните години и това се дължи на редица фактори:
Все повече хора желаят да запазят покупателната дарба на парите си, инвестирайки в първокласни капиталови фондове под професионалното ръководство на експерти. Все повече застрахователни компании към този момент не оферират спестовни, а единствено капиталови застраховки живот. Все повече българи схващат, че нямат изгода парите им да стоят в банка и търсят опция на този табиет, натрапен от генерации обратно.
" По традиция българите са доста грижовни към своите деца. Ниският % на Женитбена и детска застраховка живот демонстрира, че родителите, бабите и дядовците не разпознават или нямат информация за това, че могат да натрупат средства за бъдещето на децата или внуците си посредством животозстрахователни артикули.

Женитбената и детска застраховка живот има за цел последователно, до момента в който детето пораства, да му натрупат пари, с които да го подкрепят финансово за неговото сполучливо бъдеще и старт в живота.

Уникално за тези стратегии е опцията на родителя да застрахова себе си като длъжник на полицата и главен източник на приход . Това им дава успокоение и им подсигурява положително обучение и осъществени фантазии на порасналите им деца.

Какво по-хубаво от това - щастливи родители и щастливи деца ", обобщава застрахователният експерт София Лубани-Караначева.
 От по кое време датират първите застраховки и какви са били те
От по кое време датират първите застраховки и какви са били те

Хората се застраховат още от антични времена
Източник: money.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg