Служителите в министерството на външните работи пранират ефективни стачни действия ...

Служителите в министерството на външните работи пранират ефективни стачни действия

Служителите на Външно излизат на ефективна стачка на 1 декември

Служителите в министерството на външните работи пранират ефикасни протестни дейности от 1 декември. Те упорстват за почтено възнаграждение на труда им, индексиране на командировъчните, както и да спре практиката да се понижава главната им заплата при тръгване в дълготрайна командировка. 

От Професионалното обединяване на държавните чиновници от дипломатическата служба заявиха, че липсва на градивен разговор с управлението на Министерство на външните работи по поставените протестни претенции и по тази причина от началото на идващия месец символичните протестни дествия ще преминат в ефикасни. 

" Символичният митинг на българските дипломати на 19 октомври 2022 година не даде резултат ", пишат те. Ако липсват резултати по стачните претенции ще има спомагателна организация за ефикасни протестни дейности и в дипломатическите задачи в чужбина, които съставляват Република България.

До 1 декември 2022 година ще се организира едночасова ефикасна предупредителна стачка в Централно ръководство на Министерство на външните работи (външно министерство).

Източник: manager.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg