Служебният министър на регионалното развитие Виолета Комитова предлага в бюджета ...

Служебният министър на регионалното развитие Виолета Комитова предлага в бюджета

МРРБ предлага бюджетът за пътища за 2022 г. да е 1,5 млрд. лв.

Служебният министър на районното развиване Виолета Комитова оферира в бюджета за пътища за следващата година да бъдат заложени 1,5 милиарда лева Това сподели тя в особено изявление за журнал „ Строител “.

За съпоставяне за „ поддържане, рационализация и построяване на техническата инфраструктура, обвързвана с възстановяване на транспортната досегаемост и интегрираното ръководство на водните запаси и геозащита “ от Министерство на регионалното развитие и благоустро за 2021 година, който беше гласуван по времето на кабинета Борисов 3, възлизаше на 852 млн. лева  

„ Не водя война със строителните компании. Те са строили и ще не престават да строят за България. Срещнахме се и започнахме да работим по съществените тематики в късия мандат на служебното държавно управление “, изяснява Комитова.

Министър Комитова твърди, че ще оферира сумата от 1,5 милиарда лева за ремонт и подкрепа на в бюджет 2022, които средства би трябвало да се гласоподават от следващото постоянно държавно управление.

„ Установих, че от 2018 г.  за тази действия всяка година са давани сред, 1,5 и 2 милиарда лева Проблемът е, че са давани не през глоба на Народното събрание, а с министерски постановления от остатъци в бюджета “, разяснява министър Комитова.

Тя акцентира, че тази процедура е поставяла строителните компании в риск от предходните ръководещи, тъй като никои не може да подсигурява, че ще има бюджетни остатъци в края на годината, с цел да се заплати на компаниите. При бюджет на АПИ за настоящ ремонт и подкрепа 400 млн. лева, на всички е ясно, че са незадоволителни при големите потребности. „ Тази строителна активност е ръководена по доста безконтролен метод. От години компаниите в пътния бранш зависят от един дребен бюджет, от остатъци, от постановления, от това кой по кое време ще откри пари да им заплати. Тази процедура би трябвало да се отстрани. Парите би трябвало да са сигурни, работата да е обвързвана с парите, които са избрани по бюджет и да се съблюдават периоди и качество и така нататък, тъй като противното значи безпорядък и голям стрес “, разяснява районният министър.

 

Източник: manager.bg