Сигнал за системна дискриминация на пациентите с ревматоидни автоимунни заболявания ...

Сигнал за системна дискриминация на пациентите с ревматоидни автоимунни заболявания

Пациентски организации сигнализираха Омбудсмана за системна дискриминация


Сигнал за систематична дискриминация на пациентите с ревматоидни автоимунни болести са изпратили до Омбудсмана на Република България проф. Диана Ковачева от Асоциацията на пациентите с автоимунни болести (АПАЗ) и Организацията на пациентите с ревматологични болести в България (ОПРЗБ), оповестиха от организациите.

От пациентските организации са безапелационни, че в актуалната икономическа рецесия става непостижимо за доста хора да отделят средства, с цел да пътуват няколко пъти в годината до Експертните лекарски комисии (ЕЛК), които отпускат новаторско лекуване за ревматични болести.

Според в този момент настоящите условия за разпределяне на скъпоструваща терапия за ревматичните болести са нужни повече от осем месеца от назначение на лечението от лекуващи ревматолог досега, в който пациентът получи лекарството си от аптеката. Организациите изясняват, че от години безрезултатно търсят разговор с Министерството на опазването на здравето и Националната здравноосигурителна каса за облекчение на процеса и се обръщат към Омбудсмана като последна инстанция, тъй като икономическата рецесия е задълбочила казуса. Те упорстват за разширение обсега на лекарите, които могат да предписват терапия, отпадане на потребността от физическо явяване пред Експертна лекарска комисия за издаване на протокол и изваждане на амбулаторна процедура 42 в извънболничната помощ.

Според неправителствените организации, с цел да получат медикаментите си, пациентите са подложени на финансова, трудова, териториална и здравна дискриминация.

„ Единствено при пациентите с ревматични болести, получаващи терапия по протокол IC, се изисква персонално явяване на пациента пред Експертна лекарска комисия. Така да вземем за пример, тази стъпка е отстранена за пациентите с кардиологични и ендокринологични болести. Считаме, че лекуващият доктор, който е насочил пациента за терапия, най-добре познава положението му и е задоволително способен, с цел да не се постанова наново разкарване на болния и явяване пред ЕЛК “, коментира Анета Драганова от Асоциация на пациентите с автоимунни болести. Тя добавя, че огромна част от  пациентите са инвалидизирани и трудноподвижни и всяко едно пътешестване подлага на риск здравето им, изключително в грипния сезон.

  “В най-неравностойно състояние са хората в дребни обитаеми места, които би трябвало да отделят няколко дни за пътешестване до болница за АП 42, по-късно до ЕЛК и най-сетне да внесат всички документи в районния център на НЗОК (РЗОК) за утвърждение на протоколи. От друга страна честото неявяване от работа, с цел да се изпълнят официални критерии на НЗОК за лекуване, които никак не усъвършенстват положението на пациента, слага под риск трудовите правни отношения на пациента с работодателя “, споделя Боряна Ботева от Организация на пациентите с ревматологични болести. Оказва се неефикасен и методът, по който се вършат проучванията по амбулаторна процедура 42, тъй като доста постоянно се изисква пациентът самичък да заплати от джоба си за тях, макар че му се поставят по процедурата.

В поддръжка на настояванията на пациентските организации са и данни от социологическо проучване (Нагласи и провокации пред лекарите в ревматологията,проведено2021-2022г) измежду ревматолози, които сочат, че 65% от тях считат, че е належащо достъпът до скъпоструващи лекарства да бъде предоставян в изискванията на извънболнична помощ, съгласно териториалната принадлежност на пациента и центъра на виталните му ползи.

Източник: zdrave.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg