Сигнал в прокуратурата за “драстични нарушения и злоупотреби” при провеждане ...

Сигнал в прокуратурата за “драстични нарушения и злоупотреби” при провеждане

БСП сезира прокуратурата за драстични нарушения в конкурс за озеленяване на София

Сигнал в прокуратурата за “драстични нарушавания и злоупотреби” при осъществяване на социална поръчка за озеленяване за 50 млн. лева внесоха в петък депутатите от Българска социалистическа партия Георги Свиленски и Христо Проданов, и общинските съветници Михаил Ставрев, Иван Виделов и Диана Тонова. В епицентъра на абсурда е поръчка за поддържане на зелени площи, паркове и градини в Столична община за срок от 5 години. Българска социалистическа партия твърди, че измежду нарушаванията на класираните претенденти били присъединяване с несъществуващата техника, бракувана, запорирана или свалена от доклад, както и техника с фалшифицирани фабрични номера.

Сигналите

" Сигналите касаят допускане на участия и класиране на компании, които не дават отговор на конкурсната документи и са подали документи с погрешно наличие, което съгласно закона води до отстраняването им и включването им в забранителен лист за 5 години ", прецизират от Българска социалистическа партия.

Депутатите от левицата са подали два сигнала до Столична община по отношение на провежданата процедура.

Първият е от 17 декември 2020 година " В него са посочени съответни данни от офертите на участници “Грийнтаун”, Титан БКС и “Алверс Комерс “, от които ясно се вижда, че участниците са заявили погрешни данни, както и че не са изпълнили условията в документацията”, показват от Българска социалистическа партия.

Оттам настояват, че комисията на възложителя, т.е. на Столична община не прави инспекция по отношение на подадения сигнал. А в противен случай, откакто решението е анулирано от Комисия за защита на конкуренцията и върнато на възложителя, без да се извърши инспекция, още веднъж са класирани същите три компании.

Очаквано и това класиране на Столична община е обжалвано в Комисия за защита на конкуренцията, като в хода на производството антимонополната комисия издава удостоверения за достъп на информация от трети лица.

Българска социалистическа партия твърди, че още веднъж са събрани спомагателни доказателства за декларирани погрешни данни в офертите на участниците “Грийнтаун”, Титан БКС и “Алверс Комерс”. Проверка на Mediapool демонстрира, че притежател на първата компания е Райна Иванова. Титан БКС се свързва с холдинг Титан на Димитър Борисов и Ивайло Иванов, а " Алверс Комерс " е благосъстоятелност на Дончо Нановски, Стоил Нановски и Мария Нановска.

За тези три компании и евентуалните им нарушавания е изпратен втори сигнал, който е подаден на 6 август 2021 година до Йорданка Фандъкова, споделят още от Българска социалистическа партия. Там още веднъж се споделя, че трите компании са показали в своите предложения документи с погрешно наличие.

“Този вид грандиозни нарушавания са процедура за ръководството на ГЕРБ както на национално равнище, по този начин и на локално равнище”, прибавят от Българска социалистическа партия.

Столична община: Върховен административен съд удостовери определените претенденти

От Столична община показаха пред Mediapool, че през 2019 година е афишира социална поръчка за поддържане на паркове, градини, зелени площи към транспортни трасета и дървесни насаждения по 19 обособени позиции. През март 2020 година са подписани контракти за 6 от обособените позиции, а останалите 13 позиции са обжалвани пред Върховния административен съд. През септември 2020 година Върховен административен съд удостоверява класирането на 3 от обжалваните позициите и Столична община е сключила контракт с класираните и доказани от съда реализатори.

Наред това със заповед на кмета на София Йорданка Фандъкова били осъществени две инспекции на техниката на участниците. Проверките са открили съществуване на заявената техника от всички участници, които са класирани преди всичко (проверка през 2019 г.) и съществуване на заявената техника на изпълнителите по към този момент подписаните контракти (проверка 2021 г.) .

През 2021 година 10-те останали позиции са обжалвани още веднъж пред Върховен административен съд, като през октомври тази година Върховен административен съд удостоверява класирането на Столична община на 8 от позициите и връща за наново разглеждане на комисията по избора две от позициите.

Преди сключване на договорите комисията по избора има обвързване да извърши инспекция на техниката, заявена в офертата на всеки реализатор, за дока

Източник: mediapool.bg