Шумен. Текущи промени по разхода на бюджета на Община Шумен

Шумен. Текущи промени по разхода на бюджета на Община Шумен ...

Шумен: Текущи промени по разхода на бюджета на Общината ще бъдат разгледани на сесията на 26 април.

Шумен. Текущи промени по разхода на бюджета на Община Шумен ще бъдат разгледани на сесията на 26 април. Това стана ясно на днешния Консултативен съвет, на който беше съгласуван дневен ред от 39 точки за заседанието на Общинския съвет, предаде репортер на Радио „Фокус“-Шумен. „Предлаганите промени са балансирани, става въпрос за прехвърляне на 250 000 лв. от перо в перо. Измина почти една трета от годината, нормално е, за да не се спират ремонтни или други дейности да се извършат промени към пера където действително полезният ефект ще бъде по-голям“, коментира проф. Борислав Беджев, председател на Общинския съвет. Ще бъде обсъдено и предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на участъци от общинската пътна мрежа. Касае се за участък между Шумен и Царев брод.
„Средствата са заложени в бюджета на общината за тази година, тук става дума за преразпределение между пера от бюджета, за да се отговори най-точно на това, което екипите са констатирали на място като поразени участъци от общинската пътна мрежа“, заяви проф. Беджев. На сесията ще бъде разгледана и Програма за насърчаване и подкрепа на малкия бизнес в община Шумен за периода 2018-2020 година. Тя е предвидена в размер на 1 млн.лв. Проектът е на Търговско-промишлената палата в Шумен, а предвиденият дял за общината е 139 000 лв. Проф. Беджев посочи, че целта на Програмата е да създаде предпоставки за реализиране на проекти на територията на общината, като за всеки конкретен случай да има решение на Общинския съвет. „Програмата ще поддържа готовността на бизнеса и ще бъде ориентирана към младите хора, към повишаване на техните компетенции в областта на предприемачеството, финансовият ангажимент на общината ще считаме като индикативен, препоръчителен, но не и задължителен“, заяви проф. Беджев.
Предоставяне под наем чрез търг на обособени части от новоизграждащата се спортна зала „Арена Шумен“ предвижда друга точка от дневния ред на сесията. Проф. Беджев посочи, че желанието на общинската администрация е разходите за поддръжката на съоръжението да не товарят общинския бюджет, а да бъдат акумулирани на базата на форма на партньорство и взаимодействие с бизнеса. Общинските съветници ще трябва да приемат отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Шумен към 31 декември 2017 година. То е в размер на повече от 71 млн.лв, което е ръст с 30% спрямо 2016 година, отбеляза проф. Беджев. Очаква се да бъдат утвърдени носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура, както и за образование и наука за 2017 година, както и да бъдат одобрени предложенията за удостояване на Ваньо Георгиев с почетно звание „Носител на златната значка на град Шумен“ и проф. Христо Трендафилов със званието „Почетен гражданин на Шумен“. Сесията ще се проведе от 09.00 часа на 26 април в зала 363 в сградата на общината.
Ивелина ИВАНОВА

Източник: focus-news.net