Ще търсим защита на българския бизнес, който произвежда стоки и ...

Ще търсим защита на българския бизнес, който произвежда стоки и

Държавата срещу скъпия ток, как ще подпомогне бизнеса

Ще търсим отбрана на българския бизнес, който създава артикули и услуги.

Това съобщи министър председателят Стефан Янев по време на по време на кръгла маса на тематика " Мерки за решение на казуса с високата стойност на електрическата енергия и естествения газ. Подготовка на позицията на България пред Европейски съюз ", ограницирана по самодейност на държавния глава Румен Радев. На този стадий няма смяна за битовите консуматори-те са на регулиран маркет, само че в това време са подложени на инфлационен напън от всички артикули и услуги, които получават в всекидневието си. Това е неизбежно. Колкото и да се стремим да оказваме помощ в това отношение, нещата са взаимосвързани, разяснява Стефан Янев.

Служебното държавно управление е подхванало към този момент краткосрочни ограничения за излизане от рецесията, обвързвана с високите цени на електрическата енергия за бизнеса и промишлеността. По общо мнение на държавното управление и на бизнеса, дълготрайните контракти липсват и това е една от аргументите да се стигне до актуалната ценова рецесия. " Тази мярка към този момент е подхваната и ние ще я усъвършенстваме и следващия път пуловете ще бъдат на по-малки мощности разграничени-до 5 мегавата, тъй че повече компании да могат да вземат участие ", сподели служебният министър на енергетиката Андрей Живков по време на полемиката за стойностите на енергията.

Следващата мярка, която е била подхваната съвкупно с Комисията за енергийно и водно контролиране, е смяна на методиката на стойността на снабдител от финална инстанция. Според енергийния министър тази мярка ще остави действителни пари във компаниите, които не са си намерили снабдител на електрическа енергия. Справките са посочили, че тези компании са над 256 000.

От 1 ноември тази методика ще влезе в действие. Спорът е наистина ли тези 30 лв. понижение на мегаватчас са задоволителни, само че в цялост с всички останали ограничения, най-после резултатът ще бъде позитивен.

Ако се върви към краткосрочни ограничения за подкрепяне на бизнеса, те би трябвало да бъдат по-скоро финансови, в сравнение с смяна в някои нормативни документи, смята министър Живков. Според него всяка смяна в нормативните документи изисква задоволително дълго време, тъй че да не може да се реагира бързо.

Министерството на стопанската система ще обезпечи в допълнение на бизнеса 60 милиона лв. за оборотни средства. Средствата ще са по Схема за подкрепяне на малки предприятия-за компании с оборот над половин милион лв., сподели министър Даниела Везиева. Ще подпишем съглашение за ново наддоговаряне за оборотни средства и се надявам до края на седмицата да сме подготвени. До месец компаниите ще могат да получат парите, означи тя по време на полемиката. Министерството на стопанската система подкрепя Министерството на енергетиката по схемата за подкрепяне на малки компании за 50 лв. мегаватчас. Заедно с Централния депозитар министерството приготви план за Клирингова къща за търговията с електрическа енергия, добави Везиева.

Още от този месец до началото на ноември да се компенсират 600-те хиляди клиенти на свободния маркет на електрическа енергия за големите им сметки за юли, август и септември, желаеха отАсоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. " Има ги парите, има го и механизмът ", сподели ръководителят на УС на организацията Васил Велев. Той изрази мнение, че това не е държавна помощ, тъй като се оказва помощ на всички.

Велев оцени като извънредно незадоволителна предлаганата от служебното държавното управление помощ от 50 лв. за мегаватчас. Според него обстановката е изключителна и трябват изключителни ограничения. По-малко от 10 % от електроенергетиката е на естествен газ, което е главната причина за покачването на стойностите. България не заплаща скъпи първични материали. Причината за покачването на стойностите е, че моделът на маркета е сгрешен, счита той.

Само за две тримесечия АЕЦ " Козлодуй " ще продаде над 6 тераватчаса електрическа енергия на суми над 360 лв. за мегаватчас. От тях 300 лв. са печалба. Това значи 1 800 000 лева печалба, уточни Велев. На още няколко места има сходни печалби. Тези пари могат бързо да се върнат там, откъдето са взети, добави той.

Ще търсим отбрана на българския бизнес, който създава артикули и услуги.

Това съобщи министър председателят Стефан Янев по време на по време на кръгла маса на тематика " Мерки за решение на казуса с високата стойност на електрическата енергия и естествения газ. Подготовка на позицията на България пред Европейски съюз ", ограницирана по самодейност на държавния глава Румен Радев. На този стадий няма смяна за битовите консуматори-те са на регулиран маркет, само че в това време са подложени на инфлационен напън от всички артикули и услуги, които получават в всекидневието си. Това е неизбежно. Колкото и да се стремим да оказваме помощ в това отношение, нещата са взаимосвързани, разяснява Стефан Янев.

Служебното държавно управление е подхванало към този момент краткосрочни ограничения за излизане от рецесията, обвързвана с високите цени на електрическата енергия за бизнеса и промишлеността. По общо мнение на държавното управление и на бизнеса, дълготрайните контракти липсват и това е една от аргументите да се стигне до актуалната ценова рецесия. " Тази мярка към този момент е подхваната и ние ще я усъвършенстваме и следващия път пуловете ще бъдат на по-малки мощности разграничени-до 5 мегавата, тъй че повече компании да могат да вземат участие ", сподели служебният министър на енергетиката Андрей Живков по време на полемиката за стойностите на енергията.

Следващата мярка, която е била подхваната съвкупно с Комисията за енергийно и водно контролиране, е смяна на методиката на стойността на снабдител от финална инстанция. Според енергийния министър тази мярка ще остави действителни пари във компаниите, които не са си намерили снабдител на електрическа енергия. Справките са посочили, че тези компании са над 256 000.

От 1 ноември тази методика ще влезе в действие. Спорът е наистина ли тези 30 лв. понижение на мегаватчас са задоволителни, само че в цялост с всички останали ограничения, най-после резултатът ще бъде позитивен.

Ако се върви към краткосрочни ограничения за подкрепяне на бизнеса, те би трябвало да бъдат по-скоро финансови, в сравнение с смяна в някои нормативни документи, смята министър Живков. Според него всяка смяна в нормативните документи изисква задоволително дълго време, тъй че да не може да се реагира бързо.

Министерството на стопанската система ще обезпечи в допълнение на бизнеса 60 милиона лв. за оборотни средства. Средствата ще са по Схема за подкрепяне на малки предприятия-за компании с оборот над половин милион лв., сподели министър Даниела Везиева. Ще подпишем съглашение за ново наддоговаряне за оборотни средства и се надявам до края на седмицата да сме подготвени. До месец компаниите ще могат да получат парите, означи тя по време на полемиката. Министерството на стопанската система подкрепя Министерството на енергетиката по схемата за подкрепяне на малки компании за 50 лв. мегаватчас. Заедно с Централния депозитар министерството приготви план за Клирингова къща за търговията с електрическа енергия, добави Везиева.

Какви са настояванията на бизнеса: Трябват изключителни ограничения

Още от този месец до началото на ноември да се компенсират 600-те хиляди клиенти на свободния маркет на електрическа енергия за големите им сметки за юли, август и септември, желаеха отАсоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. " Има ги парите, има го и механизмът ", сподели ръководителят на УС на организацията Васил Велев. Той изрази мнение, че това не е държавна помощ, тъй като се оказва помощ на всички.

Велев оцени като извънредно незадоволителна предлаганата от служебното държавното управление помощ от 50 лв. за мегаватчас. Според него обстановката е изключителна и трябват изключителни ограничения. По-малко от 10 % от електроенергетиката е на естествен газ, което е главната причина за покачването на стойностите. България не заплаща скъпи първични материали. Причината за покачването на стойностите е, че моделът на маркета е сгрешен, счита той.

Само за две тримесечия АЕЦ " Козлодуй " ще продаде над 6 тераватчаса електрическа енергия на суми над 360 лв. за мегаватчас. От тях 300 лв. са печалба. Това значи 1 800 000 лева печалба, уточни Велев. На още няколко места има сходни печалби. Тези пари могат бързо да се върнат там, откъдето са взети, добави той.

електроенергетиката е на естествен газ, което е главната причина за покачването на стойностите. България не заплаща скъпи първични материали. Причината за покачването на стойностите е, че моделът на маркета е сгрешен, счита той.

Само за две тримесечия АЕЦ " Козлодуй " ще продаде над 6 тераватчаса електрическа енергия на суми над 360 лв. за мегаватчас. От тях 300 лв. са печалба. Това значи 1 800 000 лева печалба, уточни Велев. На още няколко места има сходни печалби. Тези пари могат бързо да се върнат там, откъдето са взети, добави той.

Източник: standartnews.com