Шест стъпки за по-справедливи пенсии посочва омбудсманът Диана Ковачева в становище ...

Шест стъпки за по-справедливи пенсии посочва омбудсманът Диана Ковачева в становище

Омбудсманът с шест стъпки за по-справедливи пенсии |

Шест стъпки за по-справедливи пенсии показва омбудсманът Диана Ковачева в мнение до ръководителя на Народното събрание Никола Минчев и ръководителите на парламентарните комисии по труда, обществената и демографската политика и по бюджет и финанси, финансовия и обществения министър.

Проф. Ковачева е безапелационна, че са нужни съответни законодателни промени , които да бъдат разисквани при разглеждане на Законопроекта за удължение до 31 март 2022 година на действието на разпореждания на Закона за бюджета на държавното публично обезпечаване за 2021 година

Диана Ковачева осведоми, че главното терзание на огромна част от хората, както към този момент стана ясно, е поради крайната сума, получена след служебното преизчисляване на пенсиите от 25 декември 2021 година, за доста от тях тя е по-ниска, спрямо изплатената им през последните месеци на м.г.

„ Подкрепям предлагането изразено в Комисията по труда, обществената и демографската политика на 12.01.2022 година и в съвещанието на Народното събрание на 13.01.2022 година за делене на пенсиите и изплащаните като антикризисна мярка добавки на пенсионерите. Част от неяснотата за размера на пенсиите, получени след преизчисляването, се дължи на обстоятелството, че размерът на добавката беше променян няколко пъти и самата добавка се изплаща дружно с техните пенсии “, написа проф. Ковачева.

Тя показва, че в случай че добавките бъдат ясно обособени като обществени помощи, това ще подчертае техния темперамент на краткотрайна мярка за подкрепяне на пенсионерите по време на изключителното състояние.

Омбудсманът обръща изключително внимание на обстоятелството и че Коронавирус добавки, изплащани като антикризисна мярка, са секвестируеми. Така на процедура те биват удържани и не стигнат до възрастните хора, които имат наложени запори поради съществуващи задължения и вместо да бъдат подкрепени в разгара на Коронавирус рецесията, добавката им отива за погасяването на задължения.

По този метод не се реализира действително задачата, за която са предопределени – поддръжка на пенсионерите и покриване на най-неотложните им потребности, храна и медикаменти. Затова омбудсманът упорства за законодателни промени, които да подсигуряват несеквестируемост на Коронавирус добавките.

„ Важен проблем, който пенсионерите слагат в своите тъжби до омбудсмана в подтекста на преди малко направеното преизчисляване на пенсиите, е и неналичието на каквато и да е информация в разпорежданията им за 2017 година, 2018 година и 2019 година Това оставя усещане за пропусната индексация на преизчислените пенсии “ , написа още Диана Ковачева.

Тя добавя, че хората не са наясно дали за преизчисляването на пенсиите им през 2018 година и 2019 година е употребен процентът за всяка година застрахователен стаж 1.169 за 2018 година, и 1.2 – за 2019 година или е преценено преизчислението на пенсията им да стане с % 3.8 за 2018 година и 5.7 – за 2019 година

Омбудсманът показва, че остава и казусът с краткотрайния темперамент на Коронавирус добавките за пенсионери.

„ Смятам че е заслужено да бъде разисквана опцията след преизчисляването с новия коефициент за тежест, всички пенсии да се индексират с процентите 3.8 за 2018 година и 5.7 за 2019 година и да се унифицират двата съществуващи режима. Така ще се сътвори опция пенсионерите да получат по-голямо нарастване на пенсиите си от плануваното приблизително 12.5%, което ще компенсира отпадането на Коронавирус добавката “, безапелационна е Диана Ковачева.

Според нея това би решило сериозния проблем с краткотрайния темперамент на тази добавка и ще сътвори доста по-голяма сигурност за приходите на пенсионерите.

Проф. Ковачева припомня, че най-потърпевши от инфлацията и Коронавирус рецесията са хората със обществени и инвалидни пенсии. Затова е значимо през 2022 година да се подсигурява, че нито един пенсионер няма да остане с приход под линията на беднотия “ , написа още омбудсманът.

Проблемът на член 102, алинея 2 от Кодекса за обществено обезпечаване, който е в действие от 1 януари т.г., е измежду другите акценти в мнението на Ковачева. След изменението на текста, при служебното преизчисляване на пенсиите на придобилите застрахователен стаж и застрахователен приход през миналата календарна година, преизчисляването се прави от първо число на месец април.

По този метод, написа публичният бранител, се губят суми за четири месеца от увеличената пенсия, която е за застрахователен стаж и застрахователен приход за дванадесетте месеца от годината, а не за срока от месец май до месец декември за съответната година, което изисква преразглеждане и по-справедливо решение на проблема.

„ Друг значим въпрос, който слагат пенсионерите в своите тъжби е обвързван с лицата, на които следва пенсиониране през 2022 година Става въпрос за законодателни промени, които плануват отпадане, след края на 2021 година, на опцията, планувана в §22ц от Преходни и Заключителни разпореждания на Кодекса за обществено обезпечаване за пресмятане на размера на пенсията с самостоятелен коефициент по реда на член 70, алинея 4 - 7, алинея 10, т. 1 и алинея 11 от КСО “, показва Диана Ковачева.

Тя акцентира, че с тази смяна на хората се лимитира правото на избор на механизъм за пресмятане на пенсията им, който да докара до опцията да изберат по-благоприятния за тях размер.

„ В жалбите си те упорстват този период да бъде отстранен изцяло, а опцията на избор на методиката за пресмятане да се резервира “, добавя публичният бранител.

Проф. Ковачева обръща внимание и на различен неуреден от години проблем - опцията, при преизчисляване на пенсиите, да бъде употребен средномесечният застрахователен приход за страната за миналата година на осъвременяването.

В момента методът е к райно неправдив към хората, пенсионирали се най-отдавна. За тях се ползва средномесечният застрахователен приход към годината, в която са се пенсионирали. Така без значение от измененията, пенсиите им остават ниски.

„ Давам си сметка, че решението на този въпрос изисква сериозен финансов запас, само че в същото време, бих желала да Ви осведомявам, че единствено за миналата година над 20 000 пенсионери се обърнаха към мен с подписки за гледище на тази смяна “, заключва омбудсманът.

Източник: offnews.bg