Със свое решение Министерският съвет одобри позицията на Република България ...

Със свое решение Министерският съвет одобри позицията на Република България

Правителството одобри позицията на Република България по дело С-176/22 пред Съда на ЕС

Със свое решение Министерският съвет утвърди позицията на Република България по дело С-176/22 пред Съда на Европейски Съюз, формирано на съображение на преюдициално питане на Специализирания углавен съд („ СНС“), отправено в границите на обсъждано от последния наказателно дело от общ темперамент № 369/2021 година, и даде единодушие Република България да взе участие в дело С-176/22.

Преюдициалното питане касае въпрос по отношение на процесуалното право на Европейски Съюз. СНС по създание пита дали при отправяне на преюдициално питане, националната пълномощия е задължена да спре напълно производството по основното дело или е задоволително да спре единствено частта от него, която е обвързвана със заложения въпрос.

Участието на държавните управления на страните членки в каузи пред Съда на Европейски Съюз е присъединяване в значимия развой по определяне на наличието на правото на Европейски Съюз и също по този начин е въпрос на авторитет.

Позицията се основава на съответната българска правна уредба и такава на Европейски Съюз, както и в действителност на Съда на Европейски Съюз.

С цел позицията да обгръща всички благоприятни условия правният разбор в нея съдържа най-общо следното: мотивиране на недопустимостта на преюдициалното питане на СНС; два разновидността на преформулиране на преюдициалния въпрос на СНС със съответната обосновка по тях и оферти за отговори, като се прецизира кой е верният метод съгласно българското държавно управление. В позицията се показва, че вторият метод е верен и по отношение на него се стимулира сходството на член 488, алинея 3 от Наказателно-процесуалния кодекс с член 23 от Статута на Съда на Европейски Съюз.

Източник: novinata.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg