Само 19% от участниците в съвместно проучване покриват изискваното ниво на

...
Само 19% от участниците в съвместно проучване покриват изискваното ниво на
Коментари Харесай

БСК: Само 19% от заетите покриват изискваното ниво на дигитална компетентност

Само 19% от участниците в взаимно изследване покриват изискваното равнище на цифрова подготвеност за заеманата от тях основна служба, оповестиха от Българската стопанска камара (БСК). Преобладаващата част от предприятията (60 на сто) се дефинират на ниско и умерено ниско равнище на цифровизация, а 40 на 100 - с умерено високо (32 на сто), и високо равнище на цифровизация (8 на сто), сочат данните от изследването.

С ниско равнище на цифровизация се дефинират най-вече от предприятията в хранително-вкусовата и преработвателната индустрия. С релативно високо равнище на цифровизация се дефинират най-вече от предприятията в секторите: произвеждане на ел. съоръжения; произвеждане на съществени химични вещества; бои и лакове; произвеждане на хартия и картон; търговия на едро и дребно; хотелиерство и ресторантьорство.

По-големите предприятия и тези с задгранично присъединяване са с по-високо равнище на цифровизация спрямо по-малките. Дългосрочни тактики за дигитален преход и цифрова промяна имат към една четвърт (23 на сто) от изследваните предприятия.
Източник: manager.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg